Flere kan ha blitt fengslet på grunn av Nav-feil

Magne Fladby, direktør for Nav kontroll, sier de har funnet saker der personer er domfelt på grunnlag av feil beløp.

Magne Fladby, direktør for Nav kontroll, sier de har funnet saker der personer er domfelt på grunnlag av feil beløp. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Oslo (NTB): Nav innrømmer at det kan sitte trygdesvindlere i norske fengsler på grunn av en alvorlig regnefeil, og har bedt Riksadvokaten undersøke saken.

DEL

I vår ble det oppdaget en beregningsfeil som har ført til at Nav har krevd for mye penger tilbake i et stort antall saker, skriver Dagens Næringsliv.

Nav anslår at det er feil i 1.300 saker over 14 år, og innrømmer at det i ytterste konsekvens kan sitte trygdesvindlere i norske fengsler på grunn av feilen.

– Vi har funnet saker der personer er domfelt på grunnlag av feil beløp. Det aller mest alvorlige er om denne feilen har ført til at noen har måttet sone i fengsel på feil grunnlag, sier seksjonssjef Magne Fladby i Nav.

Han understreker at de ikke har funnet noen saker som tyder på at dagpengemottakere feilaktig er blitt idømt fengselsstraffer, men sier at Riksadvokaten må undersøke det nærmere.

Det kan også være folk på vei inn til soning som kunne fått en mildere straff hvis riktig beløp var blitt lagt til grunn for straffeutmålingen.

– Riksadvokaten avventer nå en nærmere skriftlig redegjørelse fra direktoratet som umiddelbart vil bli fulgt opp. Det er antydet at redegjørelsen vil komme i løpet av noen få dager, opplyser Riksadvokatembetet.

Feilen kunne vært oppdaget i 2013 da en saksbehandler varslet om mulig feil i systemet. Dette varselet ble aldri fulgt opp. (©NTB)

Artikkeltags