Avslutter prosess om asylmottak på Nordbybråten

IKKE ASYLMOTTAK: Statsbygg fristilles til å bruke Nordbybråten til andre ting enn asylmottak - eller til å selge stedet.

IKKE ASYLMOTTAK: Statsbygg fristilles til å bruke Nordbybråten til andre ting enn asylmottak - eller til å selge stedet. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Torsdag besluttet regjeringen å stoppe prosessen med etablering av et nytt asylmottak på Nordbybråten i Våler.

DEL

Det forteller Erlend Wiborg, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet.

- Denne saken har jeg jobbet mye med og Våler FrPs Arnfinn Linge har hengt på meg i lang tid for å få gjennomslag her. Jeg er derfor glad for at våre argumenter og press opp mot regjeringen har blitt kronet med en viktig seier og fullt gjennomslag, sier han til Moss Avis torsdag kveld.

Fristiller Statsbygg

Et brev fra Justis- og beredskapsdepartementet til Statsbygg datert 2. juli 2015 har overskriften: Avslutning av arbeid med prosjektering av asylmottak ved Lierskogen og Nordbybråten.

I 2013 ba Justisdepartementet om Statsbyggs bistand til å utrede et mulig prosjekt for reetablering av asylmottak ved både Nordbybråten i Våler og Lierskogen. Etter purring fra Statsbygg på hvilket veivalg departementet så for seg tidligere i år, kom følgende konklusjon i dag:

«Etter en helhetsvurdering har departementet nå kommet til at verken Nordbybråten eller Lier-skogen lenger bør reserveres som aktuelle eiendommer for statlige mottaksformål.»

Videre står det at departementet vil avvikle begge oppdragene, og fristiller Statsbygg til videre bruk og eventuell avhending av tomtene til andre formål hvor behovet måtte melde seg.

Departementets pressevakt bekrefter innholdet i brevet overfor Moss Avis.

- Østfold og spesielt Våler har gjennom mange år hatt alt for mange asylsøkere og flyktninger, langt mer enn snittet for Norge. Det er derfor på tide å si nei til flere asylmottak her sånn at innbyggerne i Våler ikke må ta en så stor del av byrden, sier Wiborg.

LES OGSÅ: Krever full regulering av nytt mottak

Turbulent

I perioden fra 1989 til 2010 ble det drevet asylmottak på Nordbybråten, som tidligere var sivilforsvarsleir. Mottaket ble stengt sommeren 2010, etter mange år med turbulens. Blant annet kulminerte en rekke voldsepisoder og tyverier i det såkalte tsjetjenerbråket i 2008. 23 personer ble til dels alvorlig skadet i masseslagsmålet mellom flere folkegrupper, og over 50 personer ble siktet.

Høsten etter at driften ble lagt ned, ble det klart at asylmottaket skulle gjenåpnes. Stedet ble kjøpt opp av Statsbygg i 2011, med tanke på at UDI skulle åpne nytt mottak på Nordbybråten. Dette ble møtt med fortvilelse fra naboer til mottaket.

26. januar 2012 skrev Moss Avis at UDI ønsket å åpne et mottak for 200 asylsøkere i løpet av året, men med plan om å utvide til et mottak som kunne ta 500-600 asylsøkere, et tall som senere ble nedjustert til 375. I mars 2012 sa UDI ja til å gjennomføre og bekoste en konsekvensutredning om mottaksdrift på Nordbybråten, etter krav fra formannskapet i kommunen. I september samme år ba Våler-ordfører Reidar Kaabbel (Sp) om et møte med UDI, for å få de til å få de til å stoppe mottaks-planene. 18. januar i år skrev Moss Avis at kommunen ville kreve en reguleringsprosess, noe som ville føre til forsinkelser for Statsbygg, som hadde planer om å få i gang en ordinær byggesak.

LES OGSÅ: UDI vil at Våler skal drive mottaket selv

Avklaring

Våler-ordfører Reidar Kaabbel (Sp) sier til Moss Avis torsdag kveld at kommunen ikke har fått offisielt brev om denne saken enda, og han uttaler seg derfor med et visst forbehold.

- Hvis jeg tolker signalene riktig, så er dette her en avklaring på en situasjon som kanskje har vært litt uavklart for Våler kommune nå i nærmere tre og et halvt år, sier han.

Selv fikk han Nordbybråten-saken kastet i hendene som fersk ordfører, den 25. januar 2012.

- Det har vært en lang prosess. Og jeg tenker at for Våler kommune er det godt, hvis det stemmer, at vi får en avklaring på om det blir asylmottak eller ikke. Det er spennende å se hva som blir der nå fremover i stedet, det skal bli en spennende prosess, sier han.

LES OGSÅ: Vil vite asyl-konsekvenser

Bosetting

Ordføreren bekrefter at det har vært en stor sak for kommunen. Kommunen har hatt flere asylmottak tidligere, men i dag er det kun Kasper transittmottak som er i drift.

- Det har vært sagt at det skulle bli et til, og det har vi forholdt oss til. Men på Nordbybråten var det snakk om et stort mottak, sier han, og antyder at mellom ti og femten prosent av innbyggerne i kommunen ville ha vært asylsøkere dersom planene ble gjennomført.

- Det ville ha gitt kommunen utfordringer. Så det er klart at det har vært en stor sak. Samtidig har vi nå vært veldig usikre på om det ble noe av eller ikke, og derfor har vi også åpnet opp for bosetting av flyktninger, nettopp fordi at vi må ta vårt samfunnsansvar.

I løpet av 2014/15 bosetter kommunen ti personer.

- Det viktigste er at vi endelig får en avklaring. Som sagt har vi ikke fått noe formelt brev enda, men hvis dette stemmer, er jeg veldig fornøyd, sier han.

Ifølge ordføreren har det vært stor enighet på tvers av partiene om behovet for konsekvensutredninger og holdninger til reetablering av mottak på Nordbybråten.

Artikkeltags