Nye Moss må effektivisere for 30–40 millioner kroner lenge før avtalt

Moss og Rygge var enige om å vente i tre år før man tok ut stordriftsfordeler i Nye Moss. Prosjektrådmann Hans Reidar Ness fastslår derimot at nye Moss må effektiviseres for 30–40 millioner kroner, og han vil ha en overordnet plan for gevinstrealisering klar allerede i midten av april i år.

Artikkeltags