Her er hele avtalen som nye Moss skal styres etter

Moss Avis gjengir her i sin helhet samarbeidsavtalen mellom de seks partiene som skal lede nye Moss fram til 2023.