Svømmeopplæring i Nye Moss: Starter opplæringen for sent?

Det har vært flere drukningsulykker i Norge i sommer. Skolebarn i Moss og Rygge lærer ikke å svømme før 3. trinn. Er det for sent for å unngå fremtidige drukningsulykker?