Seks personer trekker seg fra valglistene til nye Moss

Seks kandidater fra fire ulike partier har gitt beskjed til kommunen om at de trekker seg fra valglistene til nye Moss.