109 personer i Rygge har ikke egnet bolig

 Jon Aga (SV) synes forslaget til boligsosial handlingsplan er alt for dårlig.

Jon Aga (SV) synes forslaget til boligsosial handlingsplan er alt for dårlig. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Antall personer i Rygge som har problemer med å skaffe seg egnet bolig, er mye større enn det som er blitt kartlagt.

DEL

Det mener Jon Aga (SV) som i kommunestyret brukte harde ord om det fremlagte forslaget til boligsosial handlingsplan for perioden 2011–2018.

– Planen er for uforpliktende og er preget av for mye svada. Den er rett og slett for dårlig, sa SV-veteranen, som selv er lege og kjenner forholdene i Rygge meget godt.

Vanskeligstilt

Kartleggingen som er foretatt, viser at det i Rygge er mange som «i mangel av økonomiske ressurser, med fysiske eller sosialmedisinske problemer ikke har mulighet til å skaffe eller bli boende i en god bolig i et godt miljø».

Dette er personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Og handlingsplanens visjon er at de skal kunne skaffe og beholde egnet bolig.

Demens

Kartleggingen viser at 27 hjemmeboende personer i flyplassbygda har demens som primærdiagnose.
29 fysiske funksjonshemmede har uegnet bolig.
31 personer med rus og psykiatridiagnose har, som Moss Avis omtalte tidligere i år, ingen eller uegnet bolig. Åtte av disse er bostedsløse. Fem er registrert som sosialt og/eller økonomisk vanskeligstilte.
Tre psykiske utviklingshemmede er registrert med uegnet bosituasjon.
Og 14 unge med ADHD, ADD, autisme, asberger eller lignende har uegnet bolig.

Mye skam

Aga mener altså at det i tillegg finnes en rekke skjulte tilfeller i Rygge.

– Dette er et område som er beheftet med mye skam. Og jeg vet at det er mange som har gitt opp og tar til takke med en mistrøstig tilværelse på gutte eller jenterommet hos foreldrene, sa SVs gruppeleder.

Rådmann Ivar Nævra imøtegikk kritikken ved å presisere at Rygge kommune bruker rundt 20 millioner kroner årlig på startlån og har rundt 70 leiligheter i ulike borettslag.
– Flere prosjekter er realisert, og vi er i gang med planleggingen av nye boliger for fem bostedsløse på Halmstad, sa Nævra.

Rulleres

Aga fikk støtte fra Kjell Rasvik (Pp), mens andre medlemmer i kommunestyret mente at planen er et godt utgangspunkt i arbeider med å skaffe egnet bolig til dem som faller utenfor. Finn A. Jensen (KrF) fikk flertall for at planen skal rulleres hvert år under budsjettbehandlingen.

Artikkeltags