12 millioner fra pensjonskassen kan bli redningen for Moss kommune

 Økonomisjef Per Sverre Sandén presiser at det kun er foreløpige anslag som viser en merinntekt på 12 millioner på premieavvik.

Økonomisjef Per Sverre Sandén presiser at det kun er foreløpige anslag som viser en merinntekt på 12 millioner på premieavvik. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Nå viser anslag at Moss kommune kan få tolv millioner ekstra fra pensjonskassen. Holder beregningene, slipper man unna røde tall i regnskapet.

DEL

En rykende fersk økonomirapport ble lagt på bordet i det siste møtet i Moss formannskap.
Den viser at kommunen kan komme ut av året med langt bedre tall enn man tidligere fryktet. Dette til tross for at driftsresultatet har forverret seg med 8,2 millioner kroner på kun en måned!

Det betyr at man i Moss kommune styrer mot å bruke rundt 20 millioner kroner mer enn det som det er tatt høyde for i budsjettet. Men redningen er nær.

Lottogevinst

Høyres gruppeleder, Tage Pettersen, karakteriserte det som en lottogevinst kommunen nå kan trekke opp av hatten. Han advarte mot å stole på hell og lykke.

Overfor Moss Avis understreker også økonomisjef Per Sverre Sandén at det er stor usikkerhet forbundet med disse tallene.
– Men foreløpige anslag fra økonomene som jobber med disse tallene, viser altså en mulig merinntekt på tolv millioner på pensjonspremiene for inneværende år, sier han.

Usikkert

– Når kan dere si noe mer sikkert om størrelsen på dette beløpet?
– Det får vi muligens nærmere jul. Men det kan også drøye til over nyttår, forklarer Per Sverre Sandén.

Han poengterer at kommunen også ligger an til å få inn ca. to millioner ekstra i refusjon sykepenger. Og skulle beregningene for disse to postene nå vise seg å holde stikk, så kan Moss kommune muligens gå ut av året med et lite overskudd – og ikke femten millioner i minus som man fryktet i forrige formannskapsmøte.

Stopp

Da ble det innført innkjøp og ansettelsesstopp med øyeblikkelig virkning. Ordføreren karakteriserte situasjonen som dramatisk.

Det er for øvrig de samme områdene som sliter. Barnevernstjenesten har et merforbruk på 8,5 millioner. Det er på samme nivå som forrige måned. Det samme gjelder for pleie og omsorgstjenestene.

– Nå går vi mot balanse og situasjonen er ikke blitt verre for de områdene som går i minus. Det er bra, fremholdt Rødts Eirik Tveiten.

– Det er flaks som redder dette budsjettet. Driften er fortsatt for dyr, poengterte Høyres Tage Pettersen.

– Det er tydelig at det er ett år til valget, repliserte Erik Roth Nilsen (Ap).
– Disse tallene viser at vi er på rett vei, avsluttet han.

Artikkeltags