Han har i tillegg hatt underskriftskampanje og fått 14 andre beboere med på kravet om mer asfalt etter at veien ble gravet opp i forbindelse med vann og avløpsarbeid.

– Noen steder er veien asfaltert med fem meters bredde, andre steder med seks eller syv meters bredde. Vi vil ha en vei som er helhetlig, slik at det blir likt her, forklarer Jensen. Han er ansatt i Moss drift og anlegg KF og er brøytebilsjåfør om vinteren og anleggsgartner i sommerhalvåret.

Les også: 118 kilometer ny asfalt i Østfold

Regnvann

I en del av Hammerdalen er det laget hjulkil som regnvannet kan renne i på vei mot sluket. Men hjulkil mangler i store deler av Hammerdalen, blant annet foran huset til Jensen.
– Konsekvensen blir at jeg får masse vann inn i hagen min når det regner. Dette finner jeg meg ikke i.


Det er kommunalavdeling for tekniske saker som har ansvaret i denne saken. Saksbehandler Jan Olav Eskeland sier:
– Vi har vært på befaring på stedet og sett på forholdene. Etter vår bedømming er veien satt tilbake til samme stand som før gravingen. Vi kommer derfor ikke til å ta klagen til følge.

Dagfinn Petterson bor litt lenger ned i Hammerdalen. Også han klaget via FiksGataMi på manglende asfaltering, men han vant fram, i motsetning til Jensen.

– Dette er forskjellsbehandling, mener Jensen. Han akter ikke å gi seg og er innstilt på å klage på avslaget fra Moss kommune.

Del på Facebook