Elgjakten starter 5. oktober på våre kanter og varer ut oktober. Det jaktes på skogens konge i alle de seks kommunene i Moss Avis’ nedslagsfelt. Og som alltid er det Våler som er selve elgkommunen. Her kan det skytes ikke mindre enn 170 dyr i løpet av den kommende måneden.

Lojale

Men den etter hvert landskjente hvite elgen «Albin» kan med stor sannsynlighet se også denne høsten fortrøstningsfullt i møte.

– «Albin» er administrativt fredet. Jaktlagene i Våler har vist stor lojalitet i forhold til et slikt vedtak, og jeg er trygg på at de følger opp i år også, sier skogbrukssjef Sven O. Martinsen i Våler kommune.

Samme holdning

Det betyr at den hvite elgen er relativt trygg, for den befinner seg stort sett innenfor kommunegrensene i Våler. I den grad den streifer, er det til Spydeberg.

– Jeg kan ikke gi noen garanti på vegne av våre jegere, men jeg mener at holdningen er den samme hos oss som i Våler, sier Jon Gunnar Weng på landbrukskontoret i Spydeberg.

Rekord

– Når det åpnes for å skyte 170 dyr, snakker vi faktisk om den største kvoten i Vålers historie. Vi må tilbake til 1985 for å finne den gamle rekorden. Den lød på 158 dyr, opplyser skogbrukssjef Sven O. Martinsen i Våler kommune.

I fjor var kvoten på 155 dyr, så det er en betydelig økning det handler om.

– Vi har rett og slett for mye elg i Våler. Derfor prøver vi å få bestanden ned, kommenterer Martinsen.

– Hva kommer en slik økning av?

– Vi har nok en produktiv elgstamme. Men vi har også en teori som går ut på at ulvene som holder til i områdene nærmest svenskegrensen, virker så truende på elgene at mange velger å krysse Glomma og trekke vestover i Østfold, sier skogbrukssjefen.


Tynne dyr. – Av en reportasje på TV forleden kom det frem at elgene i Nord-Norge jevnt over er store og fete, mens de som ferdes i sydnorske skoger, mangler til dels ganske mange kilo på ønsket vekt. Betyr det at det begynner å bli for mange dyr og for lite matfat?
– Vi har nok registrert en viss nedgang hos oss også, men på ingen måte i samme grad som i Oppland og på Sørlandet. Det skyldes blant annet at våre dyr har kornåkre i nærheten, der de forsyner seg helst av havre og hvete, sier Martinsen.
Til sammen kan det felles 365 elger i de seks kommunene i vårt distrikt. Fordelingen ser du i faktarammen.