Gå til sidens hovedinnhold

350 årsverk forsvinner på Rygge

Artikkelen er over 6 år gammel

De omtalte nedleggelsene på Rygge flystasjon er her. Nå flyttes flere hundre årsverk ut av Østfold. I formiddag ble dette markert med den aller siste oppstillingen til 137 Luftving på Rygge.

De planlagte nedleggelsene på Rygge har blitt en realitet. Nå blir flystasjonen redusert til helikopterbase. Totalt er det 350 årsverk (fra 500 til 150) som flyttes fra Rygge til andre baser som følge av den store omstillingen i Luftforsvaret.

– De positive følgene er en forventing om å spare penger ved reduserte driftskostnader. Bakdelen er redusert robusthet i forhold til beredskap. I det øyeblikket man får en økt beredskap i landet, er det en fordel å ha nok personell som kan kalles inn på kort varsel til å håndtere vakthold, mat osv. Når beredskapen heves i fremtiden, skaper det utfordringer fordi det er en slank organisasjon som blir igjen, sier flyplassjef Rolf Folland.

LES OGSÅ: Ulf Leirstein (Frp) og Ingjerd Schou (H) mener de gjorde det de kunne for å hindre nedleggelsene.

Da terrorberedskapen ble hevet av PST og regjeringen for halvannen uke siden, ble også Luftforsvaret på Rygge satt i beredskap. Erfaringene fra det skulle kommet noen år tidligere, mener de ansattes tillitsvalgte på flyplassen.

– Hvis aktiviteten som var her forrige uke hadde skjedd for to år siden, tror jeg ikke 137 Luftving hadde blitt nedlagt. Rygge har blant annet en unik geografisk plassering når disse behovene oppstår, forteller tillitsvalgt Sverre Johan Enghaug. Ved hans side står Per Ivar Fjeldahl, som også er tillitsvalgt, og legger til.

– Det var blant annet ønskelig at vi stilte opp og fasiliterte beredskapsavdelinger forrige uke. Det gjorde vi selvfølgelig, men det blir ikke like lett fremover.

Mister kompetanse

Flere av avdelingene som legges ned på Rygge flyttes til Gardermoen, Bardufoss og Ørlandet. Det skaper usikkerhet blant de ansatte.
– Ikke alle er villige til å flytte. Det betyr at mange slutter og tar jobber utenfor Forsvaret. Vi mister dermed kompetanse som samfunnet har brukt mye penger på å opparbeide, forteller en bekymret Fjeldahl.

Flyplassjefen mener omstillingen har gått bra med hensyn til de ansatte, til tross for den krevende situasjonen.
– Endringene har kommet veldig fort, men jeg synes omstillingen har gått bra. Utfordringen har vært å forklare de ansatte hvorfor endringene må gjøres, forteller Folland.

Fokus på Ørlandet

Forsvarsdepartementet forteller til Moss Avis at nedleggelsen på Rygge må sees i sammenheng med hele omstillingen av Luftforsvaret.

– Dette er en kominasjon av det operative og det økonomiske. Vi har hatt en for stor basestruktur i forhold til hva som er nødvendig. Nå har vi fokus på å utvikle Luftforsvaret på Ørlandet, sier statssekretær i forsvarsdepartementet Øystein Bø.

Han kan ikke kommentere de negative konsekvensene som blir skissert for beredskapen ved Rygge fordi han ikke er kjent med problemstillingen.

LES OGSÅ: Ulf Leirstein (Frp) og Ingjerd Schou (H) mener de gjorde det de kunne for å hindre nedleggelsene.

Hva mener du? Del dine synspunkter i kommentarfeltet nedenfor: