Nye Hølen skole skal stå klar til skolestart 2015.

I den forbindelse anbefaler rådmannen at 7. trinn fortsetter på Son skole ut barnetrinnet. Rådmannen anbefaler ikke at øvrige elever som søker om fortsatt skolegang i Son, skal få innvilget dette, bortsett fra ved særskilte anbefalinger fra PPT.

Rådmannen tar videre høyde for at det kan bli forsinkelser, men anbefaler likevel at første klasse starter i gamlebygget i Hølen ved skoleårets start.

Spillemidler

Det er Betonmast Østfold på Rolvsøy som er hovedentreprenør for prosjektet som hadde offisiell byggestart 10. november. Skolen får én klasse på hvert klassetrinn og totalt bygningsareal blir på cirka 2405 kadratmeter der gymsalen blir på cirka 400 kvm. Noe som kvalifiserer til spillemidler.

- En gymsal på 384 kvadratmeter er minimum av det vi kan søke spillemidler for, opplyser Brevad.

Ny vei

Skolen vil bestå av en fløy for småbarnstrinnet og en for mellomtrinnet. Mellom dette blir det felles spesialrom for elever, administrasjon, personalfasiliteter og arbeidsrom for lærere.

Flerbrukshallen får gymsal, garderobeanlegg, renholdssentral, heis, lager, to kontorer, handikaptoalett og tekniske rom. Det skal også bygges ny adkomstvei via Molvika.
Tomten er totalt på cirka 13 mål.

Moss Avis fulgte kommunestyredebatten mandag kveld.

Debatten dreide seg om Hølenelever som går på Son skole i dag skal få fortsette i Son hvis de ønsker det, eller om alle skal tilbake til Hølen, bortsett fra de som starter på 7. trinn.

Her er noe av det som ble sagt i debatten:

Trond Finstad (Ap): - Ap mener det er litt farlig å legge ut på den veien at man skal kunne søke om å få fortsette på Son skole, slik forslaget fra skole, oppvekst og kultur foreslår. Ap ønsker ikke dette, med mindre det er særlige grunner.

Guri Haveråen (V): - Valget skal gjelde for 5. og 6. klasse. Hvis elevene ønsker det, så bør de få fortsette på Son skole.

Ragnhild Gilberg (Sp): - Vi støtter Ap og ønsker ikke at denne saken skal bli en sak om fritt skolevalg.

Haveråen: - Det var ikke meningen å starte noen debatt om fritt skolevalg.

Ole Morten Geving (Sp): - Skal elever tvangsreturneres til Hølen da, hvis det blir fullt i Son?

La oss si at syv ønsker å bli i Son, mens det kanskje bare er tre ledige plasser. Skal vi trekke lodd?

Eirin Bolle (H): - Noe av argumentet her er at ungene har bygd opp et miljø og har fått venner i Son. Jeg har snakket med mange i 5. klasse, og det er kanskje litt viktig for noen å ikke måtte bryte opp miljøet.

Tom A. Ludvigsen (Ap): - La oss si at syv ønsker å bli i Son, mens det kanskje bare er tre ledige plasser. Skal vi trekke lodd?

Trygve Thorsen (Frp): - Det er fint å kaste inn så mye i en sak at vi til slutt lider av beslutningsvegring. Jeg stoler på at administrasjonen klarer dette.

Ved avstemning endte det med at Hølenelever på 5. og 6. trinn kan velge å fortsette i Son hvis det er plass. Dette ble vedatt med stemmene til borgerlig fløy (Høyre, Frp, KrF og Venstre).