92 kroner på bankkonto etter Flydirect-konkurs

 Lasse Fjærestad hadde store planer for FlyDirect, men selskapets eiere hadde åpenbart en annen vurdering av selskapet.

Lasse Fjærestad hadde store planer for FlyDirect, men selskapets eiere hadde åpenbart en annen vurdering av selskapet.

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Råde-selskapet FlyDirect hadde store planer om både nye fly og direkteruter til København og Stockholm. 92 kroner på en bankkonto er det som nå er igjen av selskapet.

DEL

6. januar ble det åpnet konkurs i FlyDirect, og av bostyrer Dag Olav Riises innberetning til Moss tingrett går det fram at det så langt er meldt inn krav på 5,6 millioner kroner i boet.


Innberetningen viser også at FlyDirect muligens kunne ha hatt en fremtid om selskapet hadde hatt andre og mer samarbeidsvillige og kapitalsterke eiere.

I tillegg til daglig leder, styreleder og flyger Lasse Fjærestad som satt på 20 prosent av aksjene, eide det nå konkursrammede Faktor Eiendom 40 prosent, mens resten var likt fordelt mellom Peterson-aksjonærene Terje Haglund, Roar Paulsrud og Roar Sten Edvardsen Entreprenørforretning.

Høsten 2007 betalte FlyDirect 4,9 millioner USD for et nytt Cessna 525-fly som var ment å gå i kommersiell trafikk ut over de 20 prosentene som eierne gjennom kjøp av flytid for 288.000 kroner i måneden, forpliktet seg til å gjøre.

Etter bare ni måneders drift, stoppet imidlertid Faktor Eiendom sin månedsbetaling på 144.00 kroner med den begrunnelse at flyet var blitt leaset ut til et selskap i Estland, og at avtalen derfor ikke lenger gjaldt.

Men da heller ikke det estiske selskapet verken betalte leie eller foretok nødvendig vedlikehold, ble flyet flyttet over til England hvor det ble stående på bakken fordi eierne ikke hadde de nødvendige 1,2 millionene til vedlikehold.

I november i fjor ble flyet så solgt for 2,7 millioner USD til GE Kapital som hadde pant i flyet.

FlyDirect saksøkte i fjor Faktor Eiendom for et beløp på 4,2 millioner kroner for avtalebrudd, men saken ble stilt i bero som følge av konkursen i Faktor Gruppen.

Kravet er nå meldt inn i Faktors konkursbo, men der er det neppe noe å hente, også fordi kravet er  omstridt.

Ifølge Lasse Fjærestad hadde FlyDirect klart seg om vedlikehold og flytid var blitt betalt som opprinnelig avtalt.

Artikkeltags