Advarer mot bruk av diskriminerende ord

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Dverg, døvstum, autist, synssvak, lenket til sengen, blindehund. Dette er ord ni organisasjoner advarer mot at du bruker.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Ni organisasjoner har gått sammen og laget en svarteliste over ord de ønsker at publikum skal bruke, for å unngå å bli omtalt i diskriminerende vendinger. Dermed advares du mot å bruke ord som dverg, døvstum og autist.

Ikke-ord

Følgende ord skal ikke brukes:

funksjonsfrisk
de funksjonshemmede
ufør som synonym til funksjonshemmet
yrkeshemmet som synonym til funksjonshemmet
psykisk utviklingshemmet
krøpling
forkrøplet
invalid/invalidisert
invalide-bil og andre bindestrekord
vanfør
lenket til rullestolen/sengen
dverg
åndssvak
(mentalt) tilbakestående
autist
mongoloid
retardert
sinnssyk
grønnsak
synssvak
blinde + hund/bøker
tunghørt
døvstum
døve + tolk/språk
ordblind
sukkersyke
senile (heter dement eller senil-dement)
multihandikappet

- Vær varsom

Disse ordene skal du være varsom med å bruke:

psykopat
handikappet
gladjenta/gladgutten (ofte brukt om funksjonshemmede)
hjelpeløs
vansiret
ord med forstavelse blind-, døv-, handikap- osv.
bruk av ord som sinnssykt/schizofrent/døvt som adjektiv og adverb
bruker - skal bare benyttes når det henvises til hva man er bruker av, ikke som synonym til funksjonshemmet

Anbefales

Disse ordene anbefales du å bruke:

funksjonshemmede
mennesker/personer med funksjonsnedsettelser
mennesker/personer med nedsatt funksjonsevne
mennesker/personer med nedsatt hørsel, syn etc.
mennesker med autisme
funksjonshemmede (i forhold til) befolkningen for øvrig/resten av befolkningen eller ikke-funksjonshemmede
bevegelseshemmede
synshemmede = blinde og svaksynte
hørselshemmede og døve
døvblitt (mistet hørselen helt etter at talespråket er innlært)
kortvokst
utviklingshemmet
diabetes/diabetiker
dysleksi/dyslektiker
punktskrift i stedet for blindeskrift
tegnspråk (ikke døvespråk)
førerhund

- Kollektiv bevissthet

- Optimalt vil vi at man skal være opptatt av begrepsbruk, sier Berit Vegheim, seniorrådgiver i Stopp diskriminering/Uloba.

Hun forteller at listen først var mentet til media, men at man ønsker en kollektiv bevissthet rundt ordbruken.
- Ordene er ikke nødvendigvis sårende, men feil, misvisende, degraderende, utdaterte og belastende, sier hun til Moss Avis.

- Derfor skulle vi gjerne høynet bevisstheten i det norske samfunnet, legger hun til.

Lista er utarbeidet av Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Norges Blindeforbund, Hørselshemmedes Landsforbund, Dysleksiforbundet, Synshemmede Akademikere, MS-Forbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Norsk Revmatikerforbund.

Artikkeltags