Ved kommunevalget i 2007 fikk Arbeiderpartiet 40 prosent av stemmene i Moss og Høyre drøyt halvparten, nærmere bestemt 21,5 prosent.

I dag, ganske nøyaktig ett år før et nytt valg skal avvikles, er forholdet disse to partiene imellom snudd fullstendig på hodet.
Sentio Research Norge AS har, på oppdrag fra Moss Avis, spurt 600 personer bosatt i Moss om hvilket parti de ville stemme på hvis det var valg nå.

Høyres Tage Pettersen er nettgjest i dag - Send inn dine spørsmål NÅ!

Pluss 13,3

I denne målingen scorer Høyre 34,8 prosent, mens Ap er helt nede på 27,7 prosent. Med andre ord: En fremgang på 13,3 prosentpoeng for «de blå» og en tilbakegang på 12,3 prosentpoeng for «de røde».
E
t slikt resultat, med alle de forbehold som ligger i at valget kommer først om 12 måneder, ville ha gitt enorme utslag på sammensetningen av bystyret i Moss. Arbeiderpartiet ville ha mistet fem av dagens 16 seter i bystyret og altså ha kommet tilbake med 11.

Opp med seks

Høyre, derimot, ville ha økt fra åtte til 14 plasser og blitt bystyrets klart største parti.
Fremskrittspartiet må finne seg i en tilbakegang på ett og et halvt prosentpoeng på denne målingen i forhold til resultatet ved valget i 2007 – 17,7 prosent nå mot 19,2 prosent da.

Med et slikt resultat ville Frp ha lagt beslag på syv stoler og ha blitt det tredje største partiet i Moss bystyre.

Ifølge Sentio-målingen ville Kristelig Folkeparti og Venstre ha fått henholdsvis ett og to mandater. Det vil, hvis dette skulle holde stikk, resultere i et bunnsolid borgerlig bystyreflertall med 24 av 39 seter.

SV-fremgang

For posisjonspartiene ser det mørkere ut ett år før valget. SV går riktig nok frem på målingen fra 5,8 prosent i 2008 til 8,5 prosent, og antall bystyreplasser øker fra to til tre. Rødt beholder sin ene. De tre partiene ville til sammen få 15 av 39 seter i bystyret. I inneværende periode har de 19 av 39 – pluss Georg Fiane (uavh.).

Ut med Pp

Georg Fiane stilte for Pensjonistpartiet i 2007, men brøt med de borgerlige og sørget for rødt flertall. Pp får for øvrig en oppslutning på fattige 1,1 prosent på vår måling og oppnår ikke representasjon i bystyret hvis det skulle holde seg.

Høyres Tage Pettersen er nettgjest i dag - Send inn dine spørsmål NÅ!