Ap-garanti mot økt eiendomsskatt i Moss

 Eirik Tveiten (til venstre) og Rødt og Øivind Tandberg-Hanssen og SV utelukker ikke at de vil stemme for økt eiendomsskatt i Moss. Ap, som er «storebror» i styringsflertallet, garanterer imildertid at e-skattetrykket ikke skal økes.

Eirik Tveiten (til venstre) og Rødt og Øivind Tandberg-Hanssen og SV utelukker ikke at de vil stemme for økt eiendomsskatt i Moss. Ap, som er «storebror» i styringsflertallet, garanterer imildertid at e-skattetrykket ikke skal økes. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Styringsflertallet i Moss kan slå sprekker når 2011-budsjettet skal vedtas. SV og Rødt utelukker ikke at de vil gå inn for økt eiendomsskatt. Det gjør Ap.

DEL

Bystyret behandlet i går rådmannens forslag til rullering av Moss kommunes økonomiplan for perioden frem til 2014.

Det inneholder besparelser på rundt 52 millioner kroner for 2011 og omtrent det samme for de neste tre årene. Slikt vil merkes. Og spørsmålet er hvor det skal kuttes og hva som skal vernes hvis man skal lykkes med å bringe skuta ut av et farvann der undervannsskjærene ligger tett.

– Vi står fast på at eiendomsskatten ikke skal økes utover dagens nivå på 4,4 promille, sa Ap-gruppeleder Irene Hansen. Tomas Colin Archer gjentok dette løftet – og føyde til at Moss heller ikke skal tilbake til ROBEK-listen.

Hundrelapper

Eirik Tveiten (Rødt) er ikke villig til å holde skattenivået hellig, og det er heller ikke Øivind Tandberg-Hanssen (SV).

– Det ligger i rådmannens forslag blant annet at husleien i kommunale boliger kan øke med 20–30 prosent, og også at betalingen i SFO økes med 300 kroner per måned. Hvem er det som bor i slike boliger? Det er ikke de mest pengesterke. Hvis slike påslag fører til at en enslig mor med et barn i SFO får så store problemer at hun må ha sosialhjelp, foretrekker jeg å betale et par hundrelapper mer i eiendomsskatt, sa Tveiten.

– Hvis dette er alternativet når vi kommer til desember, vil jeg stemme for økt e-skatt, la han til.

Garanti?

Både Høyre og Frp ga klart uttrykk for at Jeløy skole og Fontenen, som rådmannen vil ha en kritisk vurdering av, må vernes mot nedleggelse.
Ap ville ikke gi noen garanti.

– Vi ser rådmannens forslag som en ramme som han og hans stab må ha størst mulig frihet til å jobbe innenfor frem mot budsjettbehandlingen, sa Irene Hansen.

– Vi vil ha vurdert konsekvensene av de tiltakene rådmannen foreslår, for eksempel når det gjelder Fonten, før vi bestemmer oss. Kan vi kanskje tilby et annet og bedre opplegg for de elevene som trenger det mest? spurte Archer.

Fravær av ledelse

At styringsflertallet velger en vente-og-se-holdning, fikk Tage Pettersen (H) til å se rødt.

– Det er helt ubegripelig. Her har vi alle muligheter til å gi rådmannen og hans stab klare føringer for hvordan vi som bystyre vil ha det. Men så skal vi i stedet vente og ta hele «slaget» i desember. Dette er ikke annet enn fravær av politisk ledelse, tordnet Høyres gruppeleder.

Kutt

Rådmannens forslag til besparelser i 2011 er som nevnt på 52 millioner kroner.

Blant de konsekvensene man ser for seg, er millionkutt i administrativ styring av kommunen, effekt av redusert sykefravær, reduksjon med fire millioner innen pleie og omsorg, kutt på syv millioner i planlagt vedlikehold av kommunal bygningsmasse og 4,5 millioner i tiltak i kultursektoren, herunder 1,5 mill mindre til Kulturskolen.

Ikke flertall

Etter et bystyremøte som varte i bortimot 12 timer, opplevde man at ingen av forslagene oppnådde flertall i denne saken.

Ap og Georg Fiane (uavh.) stemte for rådmannens innstilling. SV, Rødt og V ville ta den til orientering. H og Frp stemte for sine respektive forslag, mens KrF og Caroline Haaland (uavh.) stemte blankt.

Artikkeltags