I Rygge består den kommunale barnehagen av tre forskjellige avdelinger, som alle ligger i Øreåsen-området: Øreåsen, Klypen og Solliskogen. Den har plass til rundt 200 barn totalt.

Av disse var rundt 75 som møtte opp da streiken blant Fagforbundets medlemmer i Rygge kommune ble kraftig trappet opp i går: 50 av 100 i Øreåsen, 17 av 50 i Solliskogen og syv av 45 i Klypen.

Ble orientert

– Foreldrene ble informert før helgen om den sannsynlige opptrappingen av streiken. Og svært mange har tydeligvis alliert seg med besteforeldre, naboer, andre barnehageforeldre eller hvem det nå måtte være, slik at de kan holde barna hjemmefra barnehagen, sier Katharina Hammoda og May Britt Hanssen.

Sistnevnte jobber ordinært i avdeling Øreåsen, men i går formiddag satt hun streikevakt utenfor Klypen Og det var en uvant situasjon. Ingen av de to har opplevd å være i streik tidligere.

Reduseres

– Vi holder barnehagen åpen, men med redusert åpningstid og bemanning. Det vil si at tilbudet til barna nødvendigvis må bli dårligere i streikeperioden. Barnehagen blir et oppbevaringssted mer enn et godt pedagogisk tilbud, sier Grete Hasselbakk Jensen og Grete Olsen, som er leder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Rygge.

Etter en forsiktig start på streiken før helgen, da bare 25 av medlemmene var tatt ut, ble det altså en kraftig opptrapping i går.

104 ute

– Nå er 104 av våre medlemmer i streik. Og det er god stemning. Her er det full mobilisering og ditto oppslutning, sier Grete Olsen, som også er streikeleder.

Det er først og fremst skoler, inkludert SFO, og barnehager som får merke konsekvensene av streiken.

– Vi får redusert tilbud i SFO. Men ikke alle SFO-ansatte tas ut på alle skolene. På de to barneskolene Vang og Larkollen har vi tatt et visst hensyn til at avstandene er store, sier Olsen og Hasselbakk Jensen.

Renhold

At renholderne tas ut i streik, er også et grep som vil merkes godt, tror de to fagforbundslederne i Rygge.

– Manglende renhold vil ramme skoler, barnehager og rådhuset. Det kommer nok til å gå en stund, men det må jo nødvendigvis få følger for tilbud og aktivitet når en gymsal ikke vaskes, sier de to, som varsler enda en ny opptrapping av streiken.

– Vi ønsker ikke å røpe når eller hvor den vil ramme, avrunder Grete Olsen og Grete Hasselbakk Jensen.