Det er Telemark Fylkeskommune som har invitert alle kommuner på Østlandet som kan se til Gaustadtoppen, om å bidra med en egnet stein til bygging av en jubileumsvarde på fjelltoppen nå i sommer.

Jubileumsvarde

Jubileet har sammenheng med at det i år er 200 år siden første offisielle bestigning av Gaustadtoppen. I tillegg til botaniske undersøkelser ønsket man i 1810 å fastslå høyden på fjelltoppen, som ligger ved innfallsporten til Hardangervidda, nær Rjukan, og rager 1883 meter over havet.

Det er Tinn kommune som står for innsamlingen av stein, som vil bli klargjort på Rjukan nå i juli. Telemark Fylkeskommune opplyser at det hvert år er rundt 30.000 besøkende på Gaustadtoppen, og den nye varden vil stå et sted de aller fleste besøkende vil se.

- Håpet er at flest mulig besøkende i fremtiden vil finne en stein i varden fra sin hjemkommune, sier fylkesordfører i Telemark Gunn Marit Helgesen.

Avduking av jubileums-varden vil skje 15. august, i regi av blant annet Den Norske Turistforening og Innovasjon Norge i tillegg til Telemark Fylkeskommune, og Tinn og Hjartdal kommuner.

Typiske steiner fra kommunene

Fire fine vardesteiner på omtrent 5 kilo hver fra kommunene i mossedistriktet ble levert til Tinn kommune på fredag. Det er landbruksforvaltningen som har påtatt seg oppdraget med å finne representativ stein fra våre kommuner og frakte den til Rjukan.

Flere kommuner har valgt å sende et egnet eksemplar av egen ”kommunestein”. Steinen vil bli påmontert et skilt som forteller hvor den kommer fra.

- Fra Moss er det kommunesteinen stjerneporfyr som ble levert. Vålers bidrag er i granitt, mens Rygge og Råde har levert hver sin variant av kvarts; Råde har røkkvarts som kommunestein og Rygge har melkekvarts, forteller Egil Holmsen i Rygge kommune til moss-avis.no.

Gaustadtoppen er godt synlig fra mange steder på denne siden av fjorden, for eksempel fra Bjørnåsen på Jeløy og Vardeåsen i Rygge.