Velforeningslederen var fullstendig slått ut etter budsjettdebatten mandag kveld.
Brukergruppene i Hølen har jobbet tett med de politikerne fra Høyre, Frp og KrF som mandag vendte dem ryggen.– Dette er løftebrudd i forhold til folkemøter og vedtak, og tillitsbrudd overfor hele Hølen
. Vedtaket må være en skikkelig blåmandag for alle som stemte Høyre i Hølen.

Fyhri lurer på hva slags hukommelse de borgerlige partiene har når de nå skal sette prosjektet tre år tilbake i tid og vurdere oppussing.
– Dette ble vurdert i 2009 på grunnlag av en Opak-rapport. Et enstemmig kommunestyre vedtok å bygge nytt.

Fyhri frykter at det er snakk om en uthalingstaktikk noen få er involvert i.
– Barn og unge er de store taperne mot en liten gruppe tilgodesette voksne. Det er slik jeg leser dette budsjettet. Det føles urimelig, og jeg føler også med Brevik skole.

Biter tenna sammen

Hølen har ikke tenkt å gi seg, og har allerede begynt å diskutere hva de kan gjøre for å få skolen opp.
Byggekomiteleder Tom A. Ludvigsen sier dette:

– Det er viktig at de biter tenna sammen og jobber videre. Jeg tror det snart vil komme for en dag om dette var et endelig nei. Alternativt at vedtaket om å utsette og se på restaurering er så tøvete at vi kan fortsette prosessen over jul.