Wienerbrødduften henger i veggene når rådmann Knut Haugestad gjør sin entre på Festiviteten i Vestby.

Over en kaffekopp utveksles budsjettnytt, og det faktum at driften er sikret for det populære møtestedet. At rådmannen nå foreslår en bevilgning på 200.000 kroner i brannsikring slik at man endelig kan få åpnet det avstengte galleriet igjen, er godt nytt.

– Viktig at det tas grep for dette treffstedet, sier Berit Rustad, Frøydis Johnsen, Berit Sandvig og Gro Nordby.

Brevik skole

Mindre fornøyd blir nok gjengen i Son som arbeider for å få flerbrukskirken inn i handlingsprogrammet og opp på Sagatomten.
– Jeg har ikke funnet plass til kirken, beklager Haugestad, men nevner andre nye forslag til investeringer:

– Jeg foreslår en bevilgning på 25 mill. til oppussing av Brevik skole i 2011. Dette kommer i tillegg til de drøyt seks mill. som trengs til utbedringen av taket. Nye Hølen skole ligger inne med de siste 40 mill. og har nå totalt 70 mill. kroner til rådighet, og nye 120 mill. kroner foreslås til ny ungdomsskole i Vestby nord.

– Risil sprekker i 2012, utdyper økonomisjef Sjur Authen og legger til at det finnes mange alternative løsninger, og at en egen sak vil bli fremmet på nyåret.

Spuntvegg

En annen utfordring som dukker opp i rådmannens forslag, er spuntveggen langs blokkene på Son havn nord.
– Vi har ennå ikke kartlagt omfanget, men er kjent med at det må gjøres noe og har lagt inn åtte mill. kroner i 2011. Både kaifronten, bryggen og veianlegget eies av kommunen.

Kutt

Litt avhengig av øyet som ser, så har rådmannens kuttliste sett verre ut før, enn denne høsten.

– Det største skjer på skole, og handler blant annet om å slå sammen Hølen og Son-klasser mens Hølen bygger ny skole. Det sparer vi en del på. Jeg foreslår også redusert bemanning i skolen ved å kutte i «nummer to»-lærere der det ikke er lovpålagt. Så foreslår jeg å fjerne en halv stilling i kulturskolen, og å øke avgiften med 25 prosent.

I rådmannens forslag er helse og barnevern vinnere med ny barnevernstilling, ny helsesøsterstilling, og ny ordning med daglegevakt i kommunen der fastlegene på omgang skal ha bedre kapasitet vanlig. Dette kommer i tillegg til den ordinære fastlegeordningen. Rådmannen støtter også forslaget fra daglig leder i det interkommunale legevaktsamarbeidet i Moss om å utvide vakten med én time.

Av virkelig store utfordringer, nevner rådmannen eldrebølgen.
– Frem til 2020 får vi 45 prosent flere over 80 år. Dette må på dagsorden til året.