Bygger 20 nye leiligheter

SKAL BYGGE: Her i Peer Gynts vei like ved sykehuset i Moss (SØM) er det allerede kommunale boliger. Nå ønsker kommunen å bygge 20 leiligheter på en tomt i Peer Gynts vei 89. Foto: Therese Alne Bolin

SKAL BYGGE: Her i Peer Gynts vei like ved sykehuset i Moss (SØM) er det allerede kommunale boliger. Nå ønsker kommunen å bygge 20 leiligheter på en tomt i Peer Gynts vei 89. Foto: Therese Alne Bolin

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Moss kommune skal bygge 20 nye leiligheter til vanskeligstilte. Dermed får flere mulighet til å bo i samlokalisert bolig.

DEL

Bygget skal oppføres i Peer Gynts vei 89. Den ene boligen vil være forbeholdt funksjonshemmede med forskjellige behov og den andre er tenkt til mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser. Mellom de to boenhetene med ti leiligheter i hver er det en personalbase. Det antas at man vil ha et personalbehov på inntil 40 årsverk. Disse vil bli omdisponert innenfor vedtatt ramme.

62 millioner

Det er et stort behov for denne typen samlokaliserte boliger. Men det er i kommunen også store utfordringer knyttet til å finne vanlige kommunale boliger til folk som ha boevne.
– Det er jo et nybygg så vi øker jo kapasiteten. Og dette er til folk som i hovedsak ikke har et konkret tilbud i en samlokalisert bolig fra før, sier konstituert kommunalsjef, Silje Hobbel.
Prosjektet har en kostnadsramme på 62 millioner kroner.

Flerfaglig

Personalbasen er delt i to funksjoner. Den ene delen, som ligger nærmest delen for de med fysisk funksjonshemning, er dimensjonert og tilrettelagt for heldøgnsservice. Den andre delen betjener oppfølgingen av boligene til mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser. Denne delen er tilrettelagt for et oppsøkende team. Kommunen satser med dette på at personalet med sin samlokalisering og nærhet til brukerne representere en flerfaglig organisering.

Flere trenger hjelp

En kartlegging av brukere de neste to årene, viser en stor overvekt av unge personer med behov for sammensatte og omfattende tjenester på flere områder. Det er sterkt anbefalt at de får et tilbud om særlig tilrettelagt bo – og tjenestetilbud.
– Man ser jo at det er flere som har sammensatte diagnoser og som trenger tilbud, sier Hobbel.
Moss kommune disponerer cirka 450 boliger av ulike kategorier, både kommunale boliger og omsorgsboliger med livsløpsstandard. Moss Kommunale Eiendomsselskap (MKE) har ansvar for forvaltning og vedlikehold av de kommunale boligene.

Artikkeltags