De beste ønsker for 2012!

Tage Pettersen

Tage Pettersen

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Moss Avis har spurt åtte profilerte mossinger om hva som er deres nyttårsforsett for byen i året som kommer.

DEL

Håkon Sæther, kreativ leder for Barnas FredsVerden

Det viktigste for meg i året som kommer, er at alle krefter i Moss jobber løsningsorientert – og ikke problemfokusert. Selv vil jeg gå foran med et godt eksempel – jeg vil tørre å tenke stort! Vi må tillate oss å være ambisiøse visjonærer, særlig med tanke på alle jubileene vi står overfor. 2013, 2014 og 2020 blir merkeår for Moss, og mitt nyttårsforsett er at vi alle skal klare å lage en felles visjon for markeringen av disse. Når det gjelder Barnas FredsVerden er mitt forsett at vi skal komme i gang med realiseringen av dette prosjektet i løpet av året som kommer. Jeg skal selv stille meg til disposisjon, bruke masse energi, være positiv og gjøre alt jeg kan. Helt privat har jeg også et forsett om å fortsette å trene slik jeg faktisk klarte i 2011. I tillegg skal jeg bli en mer tålmodig far for barna mine.Tage Pettersen (H), ordfører i Moss

Mitt største nyttårsforsett for 2012 er å samle alle gode krefter i Moss, og får dem til å trekke i samme retning. Som ordfører skal jeg bidra gjennom å være offensiv. Allerede i januar inviterer jeg og mine kollegaer næringslivet i Moss til et møte hvor vi skal spørre «hva kan vi politikere gjøre for dere?», i stedet for at det skal være omvendt. Vi vil gjøre Moss til en attraktiv region, og det skal vi også gjøre gjennom å fortsette vårt tette samarbeid med VisitMoss for å fremme liv og aktivitet i byen vår. Personlig har jeg også et forsett om å få mer tid til å være i fysisk aktivitet. Det ble veldig liten tid til dette i 2011, men etter nyttår skal jeg melde meg inn i et treningssenter.

Maria Havstam, informasjonsleder i Punkt Ø

I Punkt Ø skal vi i året som kommer jobbe for å øke engasjementet for samtidskunst, samtidig som vi skal jobbe iherdig for å få tilbake den økonomiske støtten vi har mistet fra politisk hold. Vi skal brette opp armene og få folk til å innse hvor viktige vi er! Samtidskunst gir en unik mulighet til å stille spørsmål ved ulike aspekter av livet, samt gi oss påfyll i hverdagen. Det utfordrer oss, og er en god motvekt til kommersielle verdier. Det tror jeg er viktig å få fram. Vårt mål for 2012 er å trekke til oss flere besøkende, slik at folk kan danne seg opp en mening om oss etter at de har sett oss – ikke før. På det personlige plan har jeg ikke rukket å sette opp noen nyttårsforsetter ennå – jeg må forte meg å finne noen!

Gunnar Laursen, daglig leder i Moss Industriforening

Mitt nyttårsforsett er vel mer som et nyttårsønske. I 2012 ønsker jeg meg et hyggelig og positivt næringslivsklima i mosseregionen. Jeg ønsker meg et positivt engasjement – at folk skal ville noe positivt. Og det er kanskje her forsettet kommer inn: Det å ha en positiv innstilling mentalt sett, og en ja-holdning, det tror jeg er utrolig viktig. Då det er mitt forsett. Privat setter jeg aldri opp nyttårsforsetter, men i år har jeg et forsett om å gjøre en god jobb for næringslivet i regionen gjennom blant annet å tale næringslivets sak i utvalg og fora gjennom hele året. Jeg skal bidra til medlemmenes ve og vel.Nils Petter Nilsen, leder i Moss idrettsråd

I 2012 vil jeg jobbe for at politikerne forstår viktigheten av idretten i Moss. Vi har 10.000 medlemmer. Det betyr at en tredjedel av alle mossinger tilsluttet idrettsrådet. Det er kjempeflott, for det å være i bevegelse og ta vare på helsa er veldig viktig. Det må også politikerne skjønne alvoret i. Målet for 2012 er at Moss idrettsråd skal jobbe for å få midler til å ansette en daglig leder i en 50 prosent stilling. Da kan vi utvikle et enda bedre tilbud til alle mossinger som vil drive med idrett. Personlig skal jeg bare ta året helt som det kommer, og håpe at det blir et godt år for familien, med selv og idretten.Elisabeth Bern, turistsjef og daglig leder i VisitMoss

Mitt forsett for 2012 er å få Moss over på en langsiktig fetekur i stedet for en gradvis slanking. Jeg vil at byen skal jobbe med seg selv for å forsterke sine attributter. Vi i VisitMoss skal jobbe for dette gjennom å informere publikum om alt som finnes av tilbud her. Vi vil fortsette å arrangere aktiviteter i sentrum og vi vil tilrettelegge for blant annet naturopplevelser, rekreasjon og opplevelsespakker i mosseregionen. Slik skal vi i 2012 bidra til å sette Moss på kartet. Personlig har jeg satt meg mål om å danse mer og å tanke mindre på morgendagen – det vil jeg få til i 2012.

Pål Enghaug, ansvarlig redaktør i Moss Avis

Vårt største forsett for 2012 er å vise at Moss Avis bryr seg om mosseregionen. Det skal vi blant annet vise gjennom våre valg av reportasjer. Vi vil unngå kjedelige saker som dreier seg om for eksempel offentlige dokumenter, og i stedet lage gode reportasjer om folk i mossedistriktet og deres ve og virke. Vi vil også endre Dine Sider i avisa slik at disse inneholder enda mer nærstoff. I tillegg skal debattsidene opp og fram i avisa vår. Men kanskje enda viktigere: I 2012 skal vi synliggjøre at byens gode krefter drar lasset i samme retning, og når vi er kritiske, skal vi være det på en måte som forsikrer leserne om at grunntonen er god og velmenende. Vi skal være konstruktivt kritiske slik at vi blir en god arena for samfunnsdebatt og kan skape endring til det bedre for folk i regionen vår.

Artikkeltags