- Ja, her har jeg alt jeg trenger og mer til, smiler Mamen lurt. Han benytter også anledningen til å vise Høyre-lederen noen av sine siste malerier som for anledningen er plassert ute i gangen. 

- Det er ikke hver dag vi får besøk av slike politikere, fortsetter han. 

Observere

Solberg blir tatt godt imot i Skoggata av ordfører Tage Pettersen. Hun er på besøk for å se hvordan bo- og servicesenteret er et godt eksempel på samarbeid mellom kommune, privat sektor, ansatte, beboere og frivillige. 

- Her er det tydelig at dere har fått til noe som man burde ta til etterretning andre steder også, sier hun. 

Ordføreren starter besøket med å fortelle hvilke helse-grep Moss har gjort den siste tiden, der han blant annet tok opp fritt brukervalg, deres omvendte rus- og psykiatritilbud samt å konkurranseutsette Skoggata. 

Deretter overtar daglig leder på Bo- og servicesenteret, Kathrine Holter. 

- Her har vi en snittalder på 86 år, og en veldig variasjon av forskjellige type mennesker. Noen trenger mye hjelp, andre mindre. Vi merker at samarbeidet med frivillighetssentralen er til stor hjelp, både for de frivillige og for beboerne, sier hun. 

Anne Bramo nikker bekreftende. Hun kan legge til at Frivillighetssentralen er strategisk plassert ved Bo- og servicesenteret i sentrum, nettopp for å tiltrekke seg flere mennesker. Samarbeidet og beliggenheten de to institusjonene i mellom var også nøye planlagt. 

På hjemmebesøk

Videre blir Solberg tatt med noen etasjer opp for å hilse på beboerne. Der får hun komme inn til Ester Garnaas, som mer enn gjerne viser frem leiligheten sin til den skuelystne gjengen på 10-12 personer. Med seg på besøksrunden har nemlig Erna blant andre Ingjerd Schou, Greta Kant og Eirik Milde, som alle er imponert over hvor hyggelig Garnaas har det hjemme. 

- Her har du all grunn til å trives, sier Solberg. 

- Ja absolutt, jeg har vært heldig, svarer Garnaas. 

- Det blir gitt for mye piller

Erna Solberg forteller til moss-avis.no at hun er imponert over hvor godt Skoggata Bo- og Servicesenter tilsynelatende har fått til samarbeidet mellom privat sektor og kommune. 

- I tillegg er jeg særdeles imponert over fokuset på aktivitet. Når det er snakk om eldre, blir det gitt alt for mye piller og tatt for lite initiativ til aktivitet. Her har de fått til en ordning som gjør det lett for de eldre å få beveget seg, sier hun. 

Senter til etterfølgelse

Høyre-lederen mener at det er opp til hver enkelt kommune å finne ut av hva slags tilbud de skal ha og hvordan de skal presenteres. Allikevel poengterer hun at man ved å konkurranseutsette institusjoner som man her har gjort i Skoggata, vil kunne oppnå bedre kvalitet på tilbudene.

- Jeg er av den tro at den offentlige sektoren kan bli bedre av konkurranse. Den private sektoren er opptatt av kvalitet, noe som kan føre til at man ved et godt samarbeid kan komme med et enda bedre tilbud til beboere og pasienter. 

- Så ved et eventuelt regjeringsskifte til høsten, er du ikke fremmed for at Skoggata Bo- og servicesenter kan være et godt eksempel for hvordan slike tilbud skal fungere? 

- Jeg er imponert over hvordan man har fått det til her i Skoggata, og mener at dette senteret er et godt utgangspunkt og et godt eksmpel på hvordan ting bør fungere, avslutter hun.