– Dette blir for dyrt for barn og ungdom

 Dagens bystyremøte er det siste før ferien. Rulleringen av økonomiplanen er en av de viktigste sakene, sier Tomas Colin Archer. foto helge warberg-knoll

Dagens bystyremøte er det siste før ferien. Rulleringen av økonomiplanen er en av de viktigste sakene, sier Tomas Colin Archer. foto helge warberg-knoll

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

I dagens bystyremøte vil Ap foreslå at politikerne reverserer den vedtatte økningen i betalingen for elvene ved kulturskolen og skolefritidsordningen.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

– Fra vår side mener vi at kommunen bør videreføre den betalingen vi hadde før valget, forklarer Aps gruppeleder, Tomas Colin Archer.
For etter budsjettbehandlingen i fjor høst, så vedtok det borgerlige flertallet å øke foreldrebetalingen på SFO fra 1960 til 2640 per måned. Det skal skje fra 15. august i år. På kulturskolen er økningen fra 2400 til 3200 per år.

Sosial profil

Under revideringen av budsjettet i dagens bystyre vil Ap påpeke at dette er viktig for barnefamiliene. – Vi mener dette er riktig for å gi budsjettet en sosial profil, sier Tomas Colin Archer.

Videre vil Ap at det settes av penger til en femti prosents stilling som leder av henholdsvis Idrettsrådet og Musikkrådet. I tillegg vil partiet legge inn penger til markeringen av Mossekonventionen.

– Fra Aps ståsted mener vi at der viktig å sette av fire millioner kroner til markeringen av grunnlovsjubileet. Disse pengene skal brukes til arrangementer både neste år og i 2014, dog med hovedtyngden på jubileumsåret, sier Tomas Colin Archer.

– Hva med inndekning for disse forslagene. Dette koster jo penger?

– Vi vil ta dekningen fra overskuddet.

– Men det sier jo rådmannen at ikke går ?

– Det kan det tas fra neste års overskudd. Det går helt greit. For øvrig vil vi ikke være med på de borgerliges forslag om fritt brukervalg i omsorgstjenesten. Dette blir både dyrere og dårligere enn i dag.

 

Dyrere og dårligere

 

Tildelingen av disse tjenestene kan nemlig kun skje etter et vedtak. Derfor må kommunen uansett sjekket at private aktører har den nødvendige kompetansen. Dermed kan disse oppgavene like gjerne forbli i kommunal regi, fremholder Colin Archer.

Men det er ikke Frps varaordfører, Erlend Wiborg, enig i. – Vi ønsker et de som vil ha en annen leverandør av disse tjenestene skal få anledning til det. Men hvis man vil fortsatt bruke kommunen, så er selvsagt det i orden også.

– Men betyr dette uansett et større kommunalt byråkrati?

– Jeg mener at de som utfører disse tjenestene må kontrolleres uavhengig av om de kommer fra et privat firma eller fra kommunen. Den nødvendige kompetansen må være til stede, understreker Frps Erlend Wiborg.

Artikkeltags