- Dette er dramatisk. Det har vært gjort svære forsøk på å få plass en løsning med banken og det offentlige, men det har vi ikke klart i tide. Vi hadde et håp om å få det til, nå som vi har fått nye eiere, for vi har et marked, sa hovedtillitsvalgte Bjørn Arild Hansen i Moss Cellulose og papirarbeiderforening, da Moss Avis møtte han på klubbkontoret til Peterson før allmannamøtet i bedriften.
- Vi har slitt en stund i motbakke, og det har alle visst. Det er kort tid siden forrige gang vi var i akkord, og det er mye av de samme leverandørene, så vi forstår det som skjer med hodet. Men likevel er det et sjokk at det skjedde nå, sier Hansen.

Krav

Mange hadde håp om at de nye eierne skulle bidra til å redde bedriften.
- De nye eierne har bidratt. De har nettopp brukt 35 millioner på gjeldsforhandlinger. Men vi har voldsomme krav på oss til forskuddsbetaling, og må betale forskudd opptil en måned før vi bruker råvarene og får inntekt på dem. Det viste seg å være umulige betingelser. Dette er ingen god dag for Moss. Byen går glipp av 35 skattemillioner direkte fra bedriften. I tillegg har vi alle underleverandørene som kommer hit og leverer, som lever av bedriften. Hvis vi tar med alle dem som er rundt oss, er det 800 arbeidsplasser som blir berørt av dette, sier Hansen.

Stoppet

Da Moss Avis stod utenfor Peterson Paper Moss var inngangen sperret med en veisperring. En tollpostbil kom for å levere varer, ble stoppet, og varene ble ikke tatt imot.
- All leveranse som ikke er godkjent av bostyret er stoppet. Det er ulovlig for bedriften å ta det imot. Dette er normal konkursprosedyre, sier Bjørn Arild Hansen, og tilføyer:
- Vi skal ha en kontrollert nedkjøring av bedriften. Anlegget skal sikres, i fall det melder seg nye interessenter. Bobestyrer skal sikre kreditorene. Det vil fortsatt bli levert papir fra bedriften, og vi må få maksimalt ut av råvarene. Det papiret vi produserer skal ut, men vi kan ikke ta inn andre varer enn de som er godkjent av bobestyrer.
- Hva skjer med de ansatte?
- På allmøtet i dag legger vi en plan for hvem som skal være her og hvem som skal hjem. Lønn er sikret i inntil 6 måneder. Men alle vil nok ikke få noe å gjøre i neste uke, sier Bjørn Arild Hansen.

Tragedie

- Ansatte som skulle på allmøtet ga uttrykk for at de ikke visste noe om hva som skulle skje?
- Alle har visst at situasjonen var vanskelig. Men at vi ville gå konkurs i dag, det har ingen visst. Dette er en tragedie for de ansatte og for Moss by, sa Bjørn Arild Hansen, før han gikk til for å delta på allmøtet.