I kveld skal kommunestyret behandle saken etter at vestby Ap har foreslått, og fått bredt flertall, for å flytte monumentet etter 22. juli-tragedien på Utøya og i regjeringskvartalet.

Tidligere har styret i Vestby Aktivitets- og seniorsenter uttalt seg. Leder Bjørnar Ottesen sa da at flyttingen var opprørende, og at minnesmerket bør stå der det er plassert; ved Vestby videregående skole.

Nå melder Vestby Historielag seg på banen:                                                                             

- Hører ikke sammen

– Vestby Historielag er gjennom pressen blitt kjent med planene om minnepark over liv som har gått tapt i bevaring av landets frihet, fred og sikkerhet gjennom aktiv strid eller fredsbevarende virksomhet. Det høres fornuftig ut.

– Men dersom det er rett at også minnesmerket  over 22.juli-tragedien, steinen ved Vestby videregående skole, skal flyttes til denne parken, er  man i nærheten av å skape bilder som ikke hører sammen, sier Henning Karlstad på vegne av Vestby historielag.

Og videre:

– 22.juli-tragedien er til fulle blitt beskrevet som en handling i strid med sivil norsk straffelovgivning og behandlet deretter. Det trenges ingen ytterligere beskrivelse av saken. Et minnesmerke over dem som mistet livet sitt og dem som varig ble skadet av gjerningen, er ikke noe krigs- eller fredsbevarende minnesmerke.

Tragedien

Historielaget mener videre at det viktigste landets kongehus og statsledere ville grunnfeste i folket da tragedien var en kjensgjerning, var tankene om samhold, nærhet og demokrati. Begrepet krig ble bevisst unngått, fordi det var ingen krig. Det er også dette som er budskapet i Nico Widerbergs stein slik den står ved skolen i dag.

La minnesteinen stå

Historielagets synspunkt er på linje med holdningen til Vestby Aktivitets- og seniorsenter, der leder Bjørnar Ottesen sier at de ble både forskrekket og opprørt da de hørte at det var planer om å flytte 22.-juli-minnesmerket.

- Styret har behandlet saken og har overlevert en uttalelse foran mandagens kommunestyremøte. Der ber vi om at 22.-juli-minnesmerket får stå ved Vestby videregående skole, sa Ottesen til Moss Avis 8. november.

– Etter vår mening har minnesmerket til Nico Widerberg en perfekt plassering i dag. Det står der ungdommen er. Unggutten Karar Mustafa Qasim falt ikke i krigshandlinger, verken for vårt land eller i strid utenfor landegrensene. La dette fortsatt være et minne om en Vestbyborger, uttalte leder Bjørnar Ottesen ved aktivitets- og seniorsenteret.

Dette mener elevene

Så hva mener elevene selv? Moss Avis har vært i kontakt med elevrådsleder Caroline Frey.

Hun sier at elevrådet reagerer negativt på at de ikke er blitt kontaktet i saken. Når det gjelder selve flyttingen, har hun  en litt annen tilnærming enn de eldre, og nå historielaget:

– Vi synes ikke flyttingen er like hårreisende som andre. Det vi reagerer på, er at ikke fikk vite om planene før vi ble oppringt av en politiker i Venstre. Det synes vi er merkelig. Dette er tross alt en gave til skolen.

Utover det mener elevrådslederen at jo flere som får se minnesmerket, dess bedre. Og at det slik sett kan være fint å flytte det til en egen minnepark.

Saken behandles i Vestby kommunestyre i kveld. En eventuell flytting har vært behandlet før, men da sa flertallet nei. Venstre og KrF reagerer på at minnesmerket er gjenstand for det de kaller en omkamp, og mener at minnesteinen bør stå der det nå står. Vestby Ap har foreslått flytting til den planlagte minneparken, og har fått bredt flertall for det.

Blant partiene som har snudd, er Høyre.