Dyre p-plasser for bo- og servicesenter

 Kommunens egen sentrumsplan sier at det skal være 0,3 P-plasser per leilighet for de 52 boligene i bo- og sevicesenteret i Skoggaten. Nå lanseres det et forlag om å bruke Skoggaten og kommunal grunn i Herfølbakken, så er spørsmålet om det er i tråd med regelverket og likebehandling. foto terje holm

Kommunens egen sentrumsplan sier at det skal være 0,3 P-plasser per leilighet for de 52 boligene i bo- og sevicesenteret i Skoggaten. Nå lanseres det et forlag om å bruke Skoggaten og kommunal grunn i Herfølbakken, så er spørsmålet om det er i tråd med regelverket og likebehandling. foto terje holm Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Høyre og Ap er enige om at prislappen på det nye bo- og servicesenteret ikke må overstige 169 mill. Men det kan bli strid om veivalg og P-plasser før man er mål.

DEL

Denne saken startet med at ordfører Paul-Erik Krogsvold (Ap) åpnet for at kommunen kan gi dispensasjoner fra egne krav for å holde kostnadsrammen på 169 millioner for det planlagte bo og servicesenteret i Skoggaten.
Høyres Tage Pettersen advarte mot at kommunen stiller strengere krav til andre utbyggere enn seg selv. Dette fikk Aps Siv Jacobsen (leder i helse- og sosialutvalget) til å reagere. Hun var oppgitt over det hun karakteriserte som et soloutspill fra Pettersen og forsikret at reglene skal følges ved byggingen.

Vanskelig

Men Tage Pettersen avviser at han driver med soloutspill i denne saken. Han mener også at Jacobsen bagatelliserer utgiftene som følger av kommunens egne pålegg til slike prosjekter.
– Hun nevner fortauet, men det er jo snakk om langt flere ting enn dette, sier Pettersen. For eksempel opparbeiding av veien, ny gang og sykkelvei, beplantning og belysning. Dette har ikke kommunen gitt dispensasjon for tidligere.
– I tillegg kommer utgiftene til parkeringsplasser. Her kan riktignok kommunen benytte seg av frikjøpsordningen, slik at disse kommer et annet sted i sentrum. Men dette koster jo også penger, understreker han.
 

Vurdering

Imidlertid tror ikke Siv Jacobsen at det er her de store kostnadene kommer. Hun er mer bekymret for kravet til parkeringsplasser, som betyr at det nye senteret med 52 leiligheter må ha 0,3 P-plasser per boenhet.
– Her må vi se på om det kan gis dispensasjon. Det sier seg selv at beboerne her ikke vil ha behov for dette antallet med P-plasser, sier hun.
– Men frikjøpsordningen koster jo også penger?
– Det er riktig, men vi vurderer også å legge P-plassene på kommunal grunn langs Skoggaten og opp i Herfølbakken.
– Men det er jo en mulighet som ikke en privat utbygger har.
– Vi har så vidt startet arbeidet. Derfor er dette et av flere forhold vi vurderer. En annen utvei kan være å bygge en etasje mindre, avslutter Jacobsen.

Artikkeltags