Det kom fram da opposisjonen la fram sitt alternative budsjett i går. Samtidig kunne partiene Ap, SV og Sp vise til en bunnlinje i solid pluss.

Partiene har ingen betenkeligheter med å innføre eiendomsskatt på næring, og avviser kritikken fra Høyre om at de gjør viktige bedrifter om til melkekuer med den risikoen det innebærer, og at småbedriftene får svi mer enn godt er.

Del på Facebook

Opposisjonen svarer at skatten derimot blir rettferdig og gunstig.
– Høyre, Frp og Ap vedtok eiendomsskatt på verker og bruk i 2004. Nå ligger denne skatten på syv promille, men gjelder altså bare noen få bedrifter i kommunen, sier Ludvigsen og fortsetter:

- Vi vil innføre fire promille på all næringseiendom. En bedrift som Vestby Mølle og kornsilo AL betaler i dag 57.470 kroner på syv promille, men vil gå ned til mellom 30 og 40.000 kroner. Legger vi fire promille på Asko med 90.000 kvadratmeter og 14 milliarder i omsetning, vil dette gi noen millioner kroner i pluss.

Se moss-avis.nos temaside om Vestby

Listen

 • Opposisjonen får dette for pengene:
 • Garder skole består
 • Nye Hølen skole bygges
 • Brevik skole får 75 mill. kroner til opprusting
 • Bjørlien, Risil og Grevlingen får to mill. hver til prosjektering.
 • Oppreisningsordningen for overgrepsutsatte barnevernsbarn får fem mill. i 2012 og fem mill. i 2013 til disposisjon.
 • Ingen nedskjæring i tjenestetilbudet.
 • Ingen nedskjæring på lærere i skolen.
 • Læremidler og utstyr økes med 746.000 kroner
 • Innholdet i skolen økes med halvannen mill.
 • Det kuttes ikke i kultur og frivillig organisasjonsliv.

Håper intenst

Kjell Meek sier dette:

– Vi har invitert utrolig mange innbyggere til bygda. De må ha et godt tilbud. Samtidig registrerer jeg at Ikea sier til Vestby Avis at de synes e-skatt er greit. Lignende skattesignaler ser jeg også i Moss Avis. Nå har vi skaffet handlingsrom, og så håper jeg intenst at posisjonen kan være med på noe av dette.

Meek må imidlertid innrømme at han opp gjennom tidene har hatt «mange strålende nederlag» i opposisjon.
Geving sier avslutningsvis at opposisjonen med sitt alternative budsjett har vist at det er handlingsrom.

– I dag betaler noen småbedrifter i Vestby eiendomsskatt. Vi vil halvere denne skatten og hente inn de store, som Bauhaus og Outlet. Når det gjelder e-skatt på landbruk, er ikke dette lov i henhold til lovverket.