- Streiken er jo ikke ment å ramme andre enn regjeringen, så primært holder vi alle viktige funksjoner i gang. Dette er en politisk streik, understreker Stefan Fiko overfor moss-avis.no.

Han forteller at forbunden er sterkt provosert av at regjeringen nøler med å innføre to forskrifter som, ifølge EL & IT, hver for seg vil bidra til at man kan opprettholde en sikker strømforsyning og sikre elektriske installasjoner. Dette er Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE) og Forskrift om kompetanse i nettselskap (FKN).

- Årsaken til denne nølingen virker å være et ønske om EU-tilpasninger og liberalisering, samt ønske om konkurranseutsetting og outsourcing, sier Fiko og fortsetter;
- Vi opplever at myndighetene er villige til å svekke de kvalifikasjonene som vi mener elektrofagfolk må ha for at de skal kunne levere gode og sikre el-anlegg til deg som kunde, og samfunn for øvrig. Derfor krever vi at myndighetene tar el-sikkerheten på alvor.


Når det gjelder FKE krever EL & IT Forbundet:

* Den som er faglig ansvarlig (installatør) og den som utfører arbeidet (fagarbeider) skal være ansatt i samme bedrift.
* Inn- og utleie mellom bedrifter skal kun foregå mellom bedrifter som omfattes av forskriften (FKE), er godkjent opplæringsbedrift, har faste ansatte og har egenproduksjon.
* Utenlandske arbeidere skal ha tilsvarende faglige kvalifikasjoner som norskutdannede for å kunne arbeide som elektrofagarbeider. De som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonene i FKE må avlegge fagprøve i Norge. Tilsvarende skal også gjelde for installatør.
* Krav til kvalifikasjoner skal også gjelde for ansatte hos produsent – det er ikke tilstrekkelig med bedriftsintern opplæring.
* Det må framkomme i forskriftens navn at det er en forskrift om krav til kvalifikasjoner for elektrofagarbeider.

Når det gjelder kompetanseforskriften krever EL & IT Forbundet:

* Kompetanseforskriften vedtas slik den var beskrevet i Olje- og energidepartementets høringsutkast og i tråd med rådene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), blant annet ved at nettselskapene skal ha egne ansatte til drift og vedlikehold.