I dag skal ny skole i Hølen opp i kommunestyret i Vestby. Rådmannens forslag til vedtak er i tråd med vedtakene i SOK og i formannskapet, å bygge en ny skole for 30 millioner kroner.


Men referansegruppen håper inntil det siste at politikerne kan se verdien av å legge inn 8–9 millioner kroner ekstra.

LES OGSÅ: Ny skole i Hølen er en tapt sak

I brev til og møte med rådmannen og posisjonen foreslår de å pusse opp mellombygget, og vurdere om det gamle bygget kan benyttes til skoleformål. De vil rive gymbygget og plassere nytt bygg på samme sted, og påpeker er at nybygg gir prosjektet større forutsigbarhet økonomisk.

LES OGSÅ: 30 millioner holder ikke

Det nye bygget skal romme gymfasiliteter, undervisningsrom, og arealer til administrasjon. Det gir en større skolegård, som kan romme soner for lek og aldersbestemte aktiviteter for små- og storskolen.

Forslaget kommer ikke i konflikt med nabogrenser, byggegrenser eller formålsbestemmelser til reguleringsplanen.ansegruppen og håper de styrende tenker seg om en ekstra gang.

Se bildene fra befaringen på gamle Hølen skole i 2009