– Ja! ropte det lyshårete sjarmtrollet Bo Lindquist-Ellingsen da partileder Erna Solberg, stortingsrepresentant Ingjerd Schou og ordførerkandidat Tage Pettersen ville vite om det er greit å skulle begynne i ny barnehage.

Bos reaksjon fikk smilene frem hos H-toppene, som benyttet dagen i går til å slå et slag for nettopp de private aktørene i barnehagemarkedet.

Et godt tilbud

– Det er ikke noe politisk begrunnet eller prinsipielt valg fra vår side når vi søker plass for sønnen vår i en privat barnehage. Vi har ikke belegg for å påstå eller tro at de private barnehagene er bedre enn de kommunale. Men vi har hørt av andre at Tronvik gårdsbarnehage gir et meget godt tilbud. Derfor er vi glade for at Bo har fått plass her, sa mamma Monica Lindquist til Moss Avis etter at oppmerksomheten rundt sønnen hadde avtatt noe.

Et viktig budskap

At Tage Pettersen og Ingjerd Schou valgte å vise frem gårdsbarnehagen på Tronvik til lederen for det som ifølge målingene er landets største parti – det er på ingen måte tilfeldig.

– Selvsagt ikke. Vi ønsker nemlig å fokusere på de private barnehagene, som regjeringspartiene ønsker å undergrave grunnlaget for. Det gjør de med en ny finansieringsmodell som blant annet vil begrense eiernes muligheter for å ta ut utbytte, sa Pettersen, som satser på å bli ordfører i Moss fra 2011.

Like vilkår

– Høyre ønsker ikke enten private eller kommunale barnehager, men et både- og. Og de private må sikres samme konkurranse og driftsvilkår som de kommunale, lyder Erna Solberg budskap.

Dødt løp

Det hun fikk vite, er at Moss er fullstendig avhengig av private aktører.
– I fjor hadde vi 720 private barnehageplasser, fordelt på 20 barnehager, og 745 plasser i til sammen 12 kommunale barnehager. Samtidig vet vi at dagens styringsflertall i Moss har et uttalt ønske og mål om å øke den kommunale andelen, sier Tage Pettersen.
 

– Høyres mål er kvalitet, mangfold og valgfrihet i denne sektoren. For å få til det er vi avhengige av private tilbydere. Vi vil slå ring om gode private barnehager, og vi sier nei til forslag om nye regler som vil gjøre det vanskeligere å drive private barnehager, avrunder Tage Pettersen.