I 2013 fikk ordfører John Ødbehr kjøpe offentlig grunn ut mot en gangvei av Vestby kommune.
I forbindelse med rydding i dette området sier Ødbehr at han oppdaget at hagemuren hans står 90 centimeter inn på kommunens offentlig regulerte friområde.

Ødbehr beklager, og ber om å få kjøpe.

Planutvalget behandlet saken i siste møte og fikk også på bordet en bekreftelse fra Trond Skurdal i Frogn som hevder han utførte arbeider i denne hagen i perioden 1996–99, og at muren er oppført nøyaktig på tomtegrensen, stukket ut av representanter fra Vestby kommune.

Kilen sak

Planutvalgets medlemmer legger ikke skjul på at saken er kilen i forhold til Ødbehrs rolle.
Den er også komplisert rent prinsipielt fordi kommunen har sagt nei til beboere som med jevne mellomrom søker om å få kjøpe kommunalt friområde for å utvide egen tomt.

Både barnerepresentanten og rådmannen sier nei til at Ødbehr skal få kjøpe friarealet muren hans står på.

– Jeg er livredd for presedens om vi åpner for dette, sier utvalgsleder Pål Engeseth (H).

Og naboene er allerede på hogget. To til ønsker nå en snipp av kommunens grunn.

– Friareal må ivaretas, sier Erik Røhne (V). Han støttes av Høyres Bodil Holter som ber om at folk må behandles likt, mens Kjell Meek (SV) er i tvil og sier at rent omdømmemessig bør man si nei, men at Ødbehr ser ut til å ha vært i god tro.

Dersom Ødbehr ikke får kjøpe, ryker muren og deler av svømmebassenget hans.

Vestby Ap fikk utsatt saken og som Tom A. Ludvigsen sier:

– Vi legger ikke friarealer inn i boligfelt uten grunn. I ny og ne får vi forespørsler om kjøp, men kommunen har ingen politikk for å svare ja på slike henvendelser, bortsett fra da Ødbehr fikk kjøpe i fjor. Vi stusset da og stemte imot, og ba nå om utsettelse fordi det kom nye opplysninger om denne muren på bordet.