Fikk gjennomslag for fritt brukervalg i Moss

Nå innføres det fritt brukervalg i hjemmebaserte tjenester i Moss kommune. Det vil i praksis si at brukere som har vedtak på tjenester fra hjemmesykepleien eller det som kalles for hjemmehjelp, kan fra 1. januar 2013 velge om tjenesten skal gis fra kommunen selv eller fra annen leverandør som kommunen har avtale med.

Nå innføres det fritt brukervalg i hjemmebaserte tjenester i Moss kommune. Det vil i praksis si at brukere som har vedtak på tjenester fra hjemmesykepleien eller det som kalles for hjemmehjelp, kan fra 1. januar 2013 velge om tjenesten skal gis fra kommunen selv eller fra annen leverandør som kommunen har avtale med. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Brukerne i hjemmebaserte tjenester vil snart få velge mellom ulike leverandører av tjenester. Frp jubler etter å ha fått gjennomslag for flere saker i helse og sosialutvalget.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Helse og sosialutvalget i Moss vedtok i går Frp, Høyre og KrF sitt forslag om å innføre fritt brukervalg på tjenesteområdet praktisk bistand og hjemmesykepleien som gis fra virksomheten hjemmebaserte tjenester. Det betyr store forandringer for mange.

Veldig fornøyd

Frp’s Anne Bramo var særdeles fornøyd etter møtet i helse og sosialutvalget, siden flere av hennes hjertesaker på pleie og omsorgsområdet gikk gjennom. Sakene ble fremmet som fellesborgerlige forslag;

Det ble enstemmig vedtatt å innføre et forsøksprosjekt med den såkalte Lottemodellen på Melløsparken sykehjem.

Det ble det vedtatt å innføre driftstilskudd til jordmødre på samme måte som til fysioterapeuter og leger

Det ble enstemmig vedtatt å styrke rustjenesten.

– Dette er nybrottsarbeid og veldig spennende! Disse sakene har jeg og vi i Frp jobbet veldig med for å få gjennom så i dag er jeg veldig happy, sier Anne Bramo (Frp) gledesstrålende.
 Når det gjelder fritt brukervalg vil det i praksis si at brukere som har vedtak på slike tjenester kan velge om tjenesten skal gis fra kommunen selv eller fra annen leverandør som kommunen har avtale med.

Ordningen skal igangsettes 1. januar 2013. Det er raskere enn det rådmannen foreslo. Forslaget fra rådmannen gikk ellers ut på at det kun skulle gjennomføres fritt brukervalg for den delen av hjemmebaserte tjenester som går på praktisk bistand. Som Moss Avis skrev om i forrige uke, har administrasjonen i Moss sett på muligheten for å innføre fritt brukervalg innen hele eller deler av hjemmebaserte tjenester innen sommeren 2012 etter samme modell som i Oslo.

Ville utsette

I mange av disse sakene fremmet Ap og SV sammen forslag om å utsette behandlingen av sakene til streiken var over.

– Det er viktige saker på sakskartet som direkte berører de ansatte. Og det er uheldig at de ansatte, ved sine tillitsvalgte, ikke får anledning til å uttale seg til sakene i Helse og sosialutvalget, skrev Irene Hansen (Ap).

Artikkeltags