Én time. Det var det de fikk, representantene fra Vestby kommune, naturvernforbundet og bondelaget, da kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ville høre partene i Ikeasaken onsdag formiddag.

Ukjent

Ordfører John Ødbehr er fornøyd med møtet, men sier han er like ukjent med konklusjonen, og når den kommer, nå som før.
– Møtet var hyggelig. Statsråden ville lytte, og så fikk vi inntrykk av at en avgjørelse kommer «ganske snart», uten at noen vet når det er. Jeg håper fortsatt på tidenes julepresang.

Enorm interesse

Sanner møtte med statssekretær. Ødbehr sier at jordflytting utgjorde en liten del av timen partene fikk til rådighet.
– Blant annet kom det fram at Sveits ligger langt framme når det gjelder jordflytting, men dette får vi komme tilbake til dersom vi får et ja til bygging på Ikeajordet.

Ifølge Ødbehr går det ikke en dag uten at han får spørsmål om saken, enten på telefon, på Facebook, eller når han er ute og handler.

Den voldsomme interessen kan Kristian Østbye i Vestby naturvernforbund bekrefte.
Også han var fornøyd med timen hos Sanner.

Østbye føler absolutt ikke at saken er tapt:
– For oss handler det om å få forvaltningen av matjord opp på den nasjonale agendaen, ikke å motarbeide Ikea. Saken har stor prinsipiell interesse og vi er optimister. Men det er jo Ødbehr også, legger han til.
Østbye oppsummerer det slik at bondelaget og naturvernforbundet har fokus på vern av matjord i et større perspektiv, mens ordføreren har et lokalt ståsted.
– Ja, og jeg håper lokaldemokratiet trekker lengste strå, sier Ødbehr.

Aksjoner i kø

Moss Avis intervjuet Marit Lise Petterson i tirsdagens avis. Petterson driver Facebook-kampanje for Ikea til Vestby, og kan vise til 3068 medlemmer.

Petterson er ikke alene om å forsøke å påvirke Ikeasaken. Fagforeningen Naturviterne står bak et opprop om sterkt jordvern i Norge. Foreningen har samlet over 8200 underskrifter og disse ble overlevert til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i forrige uke.

Bakgrunnen for oppropet er at landbruks- og matministeren har trukket tilbake departementets innsigelser om omdisponering av 1000 dekar dyrket mark i Trondheim, men også at hun vil la Ikea få bygge varehus på Delijordet i Vestby.

Og mens Ikea søker en bærekraftig løsning der jordflytting inngår i konseptet, sier Naturviterne at det ikke er bærekraftig å bygge ned matjord for kortsiktig økonomisk gevinst.