Nedslitt, ødelagt og fullstendig utdatert. Det er situasjonen på avstengte Hølen skole. Komiteleder Erik Røhne (V) la ikke skjul på at han er betenkt i forhold til oppgaven som venter.

Se bildegalleri fra den falleferdige skolen her

Nye lekkasjer

Det var Ole Thomas Evensen i Hølens referansegruppe som viset rundt i de tre skolebygningene fra 1936, 1956 og 1970.

De færreste politikerne hadde ikke vært inne i bygningsmassen etter at skolen ble stengt for fire år siden, men kunne se at både gamle lekkasjeskader og nye har satt sine spor.

To rapporter skal gjennomgås før neste møte i april, den ene en fuktskadekontroll fra 2009, den andre en Opakrapport som sier noe om oppussingsbehovet.

- Førsteinntrykket var ikke veldig bra, medgir Erik Røhne (V) som har fått oppgaven med å lede byggekomiteen.

Krever kontroll

Samtidig er det klart at  Vestby Ap, SV og Sp krever lovlighetskontroll av vedtaket 11. februar om å pusse opp Hølen skole for 42 mill. kroner. Partiene mener vedtaket er i strid med kommunestyrevedtaket i budsjettet før jul, der det ble vedtatt å bygge ny skole, som opprinnelig tenkt.

Partiene anfører også at kommunestyret ikke kan beslutte endringer i økonomiplanen uten forutgående behandling og innstilling til formannskapet, og uten at innbyggere og berørte parter gis mulighet til å uttale seg i saker av en slik betydning som Hølen skole er.
 

Uklart mandat

Det som også er uklart, ifølge Tom A. Ludvigsen (Ap) i komiteen, er mandatet. Ifølge vedtaket 11. februar skal skolen pusses opp for 42 mill., der tre mill. allerede har gått med til forprosjektet. Røhne mente på sin side at det både skal pusses opp og bygges nytt.

Disse spørsmålene vil garantert bli diskutert videre i neste møte som er i rådhuset 12. april.

Tviler på om det holder

Under befaringen og i møtet etterpå kom det tydelig fram at enkelte tviler på om de resterende 39 millionene i det hele tatt holder.

Skolen har totalt seks klasserom og skolesjef Sverre Korslund sa dette om elevtallet fram i tid:

– Prognosene sier at Hølen vil ha opp til 141 elever fram til 2026.

Mandag diskuterte formannskapet kommuneplanen, der Tom A. Ludvigsen påpekte at administrasjonen har så lite visjoner for Garder og Hølen at det bare kan tolkes at man ønsker at disse samfunnene skal dø fort.

– Og vi ser jo at administrasjonen er livredd for enhver utvikling i Hølen på grunn av skolekapasiteten, mente Ludvigsen i byggekomiteen tirsdag morgen.
Uansett, komiteen var enige om å være kreative på Hølensamfunnets vegne, og satte skoleåpningen til høsten 2015.