Finn Frisenfeldt Horn om prosessen med gågaten

Finn Frisenfeldt Horn i gågaten i Moss.

Finn Frisenfeldt Horn i gågaten i Moss. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

– Vi hadde flere omganger der nettopp tilgjengeligheten for funksjonshemmede i gågaten var tema.

DEL

Det sier Finn Frisenfeldt Horn, tidligere leder av Moss handelsstands forening og mangeårig forretningsdriver i sentrum. Han var blant dem som satt i komiteen som jobbet med planene for opprustningen av gågaten i 2007 og 2008.

– Blant annet lagde vi det mørke hellefeltet som går gjennom hele gågaten. Det er ment som ledelinje for blinde og svaksynte, forklarer han.

Kari Lundeby, leder av Blindeforbundet i Østfold, sier derimot at det mørke hellefeltet ikke kan brukes som ledelinje for blinde:

– Det er umulig å kjenne det med blindestokk. Svaksynte kan skimte det svarte hellefeltet. Men ettersom det ender rett i en fontene med vann i ved Kirkeparken skole, er det farlig for svaksynte å orientere seg etter det.

Frisenfeldt Horn understreker at han tar innspillet fra Blindeforbundet alvorlig, og han synes det er leit at de opplever at framkommeligheten er dårlig for blinde og svaksynte:

– Jeg er verken blind eller svaksynt selv, så jeg kan jo selvsagt ikke overprøve deres opplevelser av gågaten. Jeg synes det er bra at Blindeforbundet tar tak i ting som kan gjøres enda bedre. Vi er ikke ufeilbarlige. Men vi har faktisk gjort så godt vi har kunnet for å gi gågaten universell utforming ut fra datidens kunnskaper, regler og lovverk, sier Frisenfeldt Horn.

Lundeby sier hun tror ham på dette:

– Arkitekter og andre eksperter har jo fått enda mer kunnskaper om universell utforming de par siste årene. Men det er synd at denne komiteen ikke trakk med Blindeforbundet i planleggingsprosessen. Da hadde vi kunnet komme med disse innspillene tidligere.

Svartmaling

Frisenfeldt Horn synes det blir svartmaling å bruke ord som “livsfarlig” og “dødsfelle” om gågaten:

– Jeg har ikke sett noen som har dødd her hittil, ei heller noen som har skadet seg. Eneste unntak er da jeg selv falt på glatta i gågaten og brakk beinet. Det var før vi rustet opp gågaten med fjernvarme. Vi har spart mange fra å brekke armer og bein ved å gjøre gågaten is og snøfri om vinteren, sier Frisenfeldt Horn.

Sverre Alhaug Høstmark (H), reagerer på utspillet fra Knut A. Johansen i Moss Avis i går:

– Det minner om selvskading når en tidligere handelsdrivende i sentrum sammenligner gågaten med et begravelsesbyrå.

Drøftet ikke plan med blindeborbund

– Universell utforming var et viktig tema da vi planla byens nye gågate i 2007.
Det sier kommunalsjef Jens Terkelsen i Moss kommune.
 

Han legger til at landskapsarkitekt Berg og Dyring AS ble engasjert til å fremme en plan for å ivareta dette. Arkitektfirmaet har stått for planleggingen av mange byrom og plasser.
– I tillegg ble Sigmund Asmervik, som underviser ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås, bedt om å kvalitetssikre planen vedrørende den universelle utformingen, tilføyer Terkelsen.


Han legger til at utformingen av gågaten også ble drøftet med handelsstanden, gårdeiere og andre interessegrupper.
 – Men ble utformingen drøftet med funksjonshemmedes interesseorganisasjoner, for eksempel Blindeforbundet?
– Nei, det ble den ikke, svarer Terkelsen.


Ordfører Tage Pettersen (H) ringer Moss Avis og sier dette:
– Jeg begynner å reagere på at det skrives så mye negativt om gågaten. Her har vi prøvd å bygge landets fineste gågate. Representantene for de blinde og svaksynte har helt sikkert et poeng når de påpeker at gågaten har mangler som gjør det vanskelig for dem å ta seg fram. Men jeg reagerer når det i avisen brukes ord som “livsfarlig” og “begravelsesbyrå”. 

Artikkeltags