Moss Avis har tidligere skrevet om at Finansforbundet boikotter Raynair. Nå hiver flere organisasjoner seg på.

Sektretær Lisa Skaret i FLR sier til Moss Avis at hun nå håper langt flere fagforbund vil gå ut og boikotte Ryanair.

- Snøballen er begynt å rulle. Vi både tror og håper at boikotten vil bre seg, sier Lisa Skaret.
Hun mener boikott er et viktig virkemiddel for å få Ryanair til å gi sine ansatte anstendige lønns og arbeidsforhold.
 

- Gjennom FLRs medlemskap i Handel og Kontor er vi medlemmer i den internasjonale transportarbeiderføderasjonen ITF, og vi støtter ITFs kampanje ”Ryanair Be Fair”. Kampanjen går ut på å presse Ryanair til å anerkjenne flygende personells rett til å organisere seg og tegne tariffavtale, skriver FLR i en pressemelding.

At ansatte i Ryanair har betydelig dårligere lønns– og arbeidsvilkår enn ansatte i andre flyselskap har vært kjent lenge. Selskapet vil heller ikke forholde seg til fagforeninger.  Dette kom klart frem da Ryanairs salgssjef i Norden, Erik Elmsäter, i september 2009 uttalte følgende til NRK Østfold:

- Det er rent tøys at vi fryser ut folk som organiserer seg. I Ryanair kan folk organisere seg så mye de vil, men vi forhandler ikke med organisasjonene. Det skjer alltid direkte med den enkelte ansatte.

 Retten til å organisere seg er en grunnleggende menneskerettighet. FLRs styre mener det vil være svært uheldig om deres tillitsvalg på oppdrag for oss benytter seg av tjenestene til et selskap som åpenlyst motarbeider sine medarbeideres rett til å etablere tariffavtale og som driver sosial dumping.

FLR oppfordrer alle sine medlemmer og øvrige LO organiserte til ikke å benytte Ryanair, samtidig oppfordre vi også alle Los medlemmer til å tenke seg om når de kjøper varer og tjenester.  Bruk leverandører som har tariffavtale. På den måten kan vi alle bidra til at de ansattes arbeidsforhold blir ivaretatt på en skikkelig måte. Vi ønsker ikke et arbeidsliv hvor det er de ansattes lønns– og arbeidsvilkår som blir den viktigste konkurransefaktoren uttaler FLRs styre.