Flygelederstreik kan gi kaos på norske flyplasser

Den pågående meklingen mellom arbeidsgiverforeningen Spekter/Avinor og NFF,
som har frist ved midnatt søndag 1. juli. Dersom partene ikke kommer til enighet kan streiken føre til kaos på norske flyplasser fra mandag.

Den pågående meklingen mellom arbeidsgiverforeningen Spekter/Avinor og NFF, som har frist ved midnatt søndag 1. juli. Dersom partene ikke kommer til enighet kan streiken føre til kaos på norske flyplasser fra mandag.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Dersom flygelederne ikke blir enige med arbeidsgiveren innen søndag 1. juli, kan det fra mandag av bli kaos på norske flyplasser.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Norske flygeledere truer med streik fra mandag 2. juli.

I tillegg har Oslo Kontrollsentral Røyken ubesatte stillinger. Antall permisjoner er større enn tidligere beregnet, samtidig som flygelederne avvikler sommerferie.

- Dette gir et høyt antall udekkede vakter gjennom sommerperioden. Det må dessverre ventes at dette får konsekvenser, varslet Avinor i brev til flyselskapene allerede 6. juni, ifølge vg.no

Dersom flyet ditt blir forsinket eller kansellert som følge av streiken mister du flere rettigheter.

Årsaken er at en flygelederstreik er et ekstraordinært forhold som ligger utenfor flyselskapenes kontroll.

Ifølge artikkel 5.3 i EUs forordning for forbrukerbeskyttelse av flypassasjerer (Regulation 261/2004/EC) er streik ett av flere forhold som defineres som ekstraordinære, skriver na24.no.

En omstendighet er ekstraordinær dersom den ikke kunne ha vært unngått på tross av at alle rimelige forholdsregler er tatt.

Eksempler på ekstraordinære omstendigheter er askeskyer på grunn av vulkanutbrudd, dårlig vær, politisk uro, sikkerhetstrusler, uventede flysikkerhetsmangler, restriksjoner fra lufttrafikkontrollen eller større streiker som innvirker på muligheten til å gjennomføre flyvningen.

Dette får du

Enhver streik utgjør imidlertid ikke en ekstraordinær omstendighet.

- Dersom flyet ditt blir kraftig forsinket eller kansellert som følge av en flygelederstreik mister du retten til kontant kompensasjon fra flyselskapet. Du mister også rettigheten til økonomisk erstatning eller tap som oppstår som følge av forsinkelsen og eller kanselleringen, sier direktør Reise Utland i hovedorganisasjonen Virke til NA24.

- Men ved en eventuell streik kan passasjerene enten få pengene for flybilletten tilbake, eller kreve alternativ transport hvis flyavgangen blir forsinket over fem timer eller kansellert, sier direktør for forbrukerservice i F orbrukerrådet Ingeborg Flønes.

Rovdrift

Norsk Flygelederforening (NFF) skriver på sin hjemmeside at det har vært en misoppfatning om hva forhandlingene gjelder.

- Årsaken til at NFF og Avinor/Spekter er i mekling er en sterk uenighet om den sosiale profilen på årets hovedtariffoppgjør. Det drives fra Avinors side det vi oppfatter
som utstrakt rovdrift på flygeledere ved enkelte flykontrollenheter i Norge, når
man ser på arbeidstid, belastning og bemanning. Det er svært viktig for NFF å
beskytte våre medlemmer mot ekstrem slitasje på grunn av slike forhold.

- På de største flykontrollenhetene i Norge jobber de aller fleste fast lørdag og søndag annen hver helg, mange hyppigere enn dette også, samt at de i flere påfølgende år har
arbeidet en overtidsmengde som tilsvarer 4-8 ukers ekstra arbeid i året, skriver flygelederforbundet i en pressemelding.

Kan føre til kaos

Den pågående meklingen mellom arbeidsgiverforeningen Spekter/Avinor og NFF,
som har frist ved midnatt søndag 1. juli. Dersom partene ikke kommer til enighet kan streiken føre til kaos på norske flyplasser fra mandag.

Artikkeltags