Flygerne vil ha granskning av Ryanair

Norsk Flygerforbund vil at myndighetene skal gå Ryanair nærmere etter i sømmene så lenge selskapet har flybaser på norsk jord.

Norsk Flygerforbund vil at myndighetene skal gå Ryanair nærmere etter i sømmene så lenge selskapet har flybaser på norsk jord. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

I et skarpt brev til Luftfartstilsynet stiller Norsk Flygerforbund spørsmål om tilsynet har nødvendig kompetanse til å kontrollere om Ryanair følger norske arbeidsbestemmelser.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Brevet som ble sendt i begynnelsen av november, er ennå ikke besvart av Luftfartstilsynet.
– Vi jobber med saken, sier informasjonssjef Bjørn Erlandsen i Luftfartstilsynet.
Han lover at tilsynet vil svare, men vet ikke når det vil komme til å skje.

Utålmodig

– Vi mener Ryanair må gås nærmere etter i sømmene. Vi savner en oppfølging fra myndighetene. Etter at flere graverende forhold er blitt gjenstand for medieomtale, har det ikke skjedd noen ting. Derfor valgte vi å sende dette brevet til Luftfartstilsynet, sier nestleder i Norsk Flygerforbund, Alexander Wasland til Moss Avis.

Kompetanse?

I brevet stiller forbundet bl.a. følgende spørsmål:
– Anser Luftfartstilsynet at man har kompetanse til å føre tilsyn med at Ryanair etterlever gjeldende arbeidstidsbestemmelser for sine norskbaserte ansatte kabinpersonale og flygere?
– Dersom svaret på spørsmålet er ja, akter Luftfartstilsynet å gjøre tilsynsbesøk overfor Ryanair på Rygge?

Arbeidsmiljøloven

Flygerforbundet minner i brevet om at det flygende personellet som er basert på Rygge, er bosatt i Norge, og har Rygge som sin hjemmebase.
Fra 1. juli bla arbeidsmiljøansvaret for flygende personell overført fra Arbeidstilsynet til Luftfartstilsynet. Også det får flygerne til å stille spørsmål om Luftfartstilsynet har kompetanse nok til å føre det nødvendige HHS-tilsynet, og om tilsynet også i den sammenhengen har planer om å foreta stedlige kontroller på Rygge.

Tillit

– Fra flere hold er det kommet sterk kritikk mot Ryanair, og vi finner det underlig at ikke myndighetene har tatt tak i disse problemstillingene. Avhengig av hvilke svar vi får, vil vi se om det er slik at vi kan stole på myndighetene eller ikke. Vi mener i alle fall det må trekkes noen grenseoppganger for hva som kan aksepteres av internasjonale flyselskaper som har baser i Norge, sier Alexander Wasland i Norsk Flygerforbund.
Press. Uansett hva svaret fra Luftfartstilsynet blir, vil ikke pilotene slå seg til ro med det. Derfor har man allerede avtalte et direkte møte med tilsynet for å få en muntlig gjennomgang av de aktuelle problemstillingene.

Mer i vente?

Samtidig som pilotene legger press på myndighetene, fortsetter også fagforbundene innen LO sin kamp for de ansattes faglige rettigheter. Det bekrefter distriktssekretær Ulf Lervik i LO Østfold.
– Det er forbund som Handel og Kontor som tar saker rundt lønn og tariffavtalene videre, sier han.

Les også: – Vi kan ikke gripe inn mot Ryanair

Les også: Ryanair-leder gjorde narr av fagforeningene

Artikkeltags