Det sier Royne Berget, daglig leder i Smedhusåsen barnehage, og de to pedagogiske lederne Lise Pedersen og Kristin Brogård-Olsen.

Den private barnehagen i Rygge er den første i distriktet vårt som har satset på MyKid. Det handler om et opplegg som er skreddersydd for ansatte og foreldre, og som kan betegnes som barnehagenes svar på skolenes Fronter.

Men snart følger tre lokale barnehager etter Smedhusåsen inn i en enda mer digitalisert verden: Også EG Barnehagedrift satser på MyKid i sine avdelinger på Støtvigenga i Larkollen, på Halmstad og i Saltnes i Råde.

Lukket system

– Via mobiltelefon eller lesebrett holder de ansatte i barnehagen løpende kontakt med foreldrene til de 76 barna – og gjerne med besteforeldre også om det er de som ofte leverer og henter. MyKid er et lukket, pålitelig og effektivt system som bare foreldrene og vi har tilgang til, forklarer Royne Berget.

Indre liv

– Foreldrene til alle barna våre ligger inne i systemet. Og når et barn slutter i barnehagen, blir foreldrene krysset ut, slik at de ikke lenger er en del av MyKid, legger han til.

De pedagodiske lederne i Smedhusåsen barnehage er ikke i tvil: Gjennom MyKid får foreldrene anledning til å følge «det indre liv» i barnehagen på en helt annen måte enn tilfellet har vært før.

De ansatte i barnehagen formidler små og store nyheter, uke- og månedsplaner, bilder, meldinger om arrangementer og fødselsdager, ja, til og med værmeldinger – kort sagt alt som er av interesse.

Toveis

– Og foreldrene kan selvsagt gi beskjed til barnehagen, for eksempel når barnet er sykt og må holdes hjemme, når det er ferieavvikling på gang eller når barnet skal hentes av en annen person enn den vanlige. Og vi krysser ut hvert enkelt barn når de kommer eller hentes, slik at vi alltid har full oversikt, sier Kristin Brogård-Olsen og Lise Pedersen.

– Vi kan sende meldinger til ett og ett foreldrepar eller til alle på én gang. Så hvis vi ser at et barn mangler bleier, kan vi si ifra til mor eller far og be om ny forsyning, humrer de to som sitter med ansvar for det pedagogiske opplegget.

Mye å spare

Smedhusåsen barnehage har vært på MyKid et års tid, og de ansatte mener at nettportalen er både ressurs- og ikke minst tidsbesparende.

– Tidligere gikk det i papir – mye papir. Og mail. I oppslag på dører og lapper med hjem. Nå får vi mer tid til å tenke på primæroppgaven vår, som er å arbeide direkte med barna. MyKid er et enkelt og brukervennlig system som vi ikke ser noen negative sider ved, sier Kristin Brogård-Olsen og Lise Pedersen.

– Det synliggjør det faglige i barnehagen på en mye bedre måte enn før, smetter Royne Berget inn.

Fornøyde foreldre

Foreldrene, da? Er de like tilfredse med MyKid som de ansatte?
Ja, det gjelder iallfall Lena Olsen. Hun er mamma til Stine Marie (4) og har også barn i skolealder.

– Overgangen, fra korktavle til MyKid, for å si det litt enkelt, gikk greit fra dag én. Det er godt bygd opp og oversiktlig, særlig i forhold til Fronter, som jeg også har erfaring med, sier Lena Olsen.

– Jeg føler at vi som foreldre får ta del i Stine Maries hverdag i mye større grad enn før. Vi får nødvendige beskjeder og nyheter med én gang. Og hvis det er noe som er ekstra «bråttom», blir det ringt eller sms'et, sier Lena Olsen.

200 i landet

Marianne Skari i MyKid AS i Nydalen i Oslo kan fortelle at drøyt 200 barnehager– spredt over landet fra Lindesnes til postnummer 9000, som hun uttrykket det – har valgt deres nettportal.

– Systemet skal være enkelt og instruktivt og treffe også dem som i utgangspunktet kanskje ikke har den helt store kompetansen på eller interesse for bruk av digitale hjelpemidler. Men faktum er jo at korktavla fungerer dårligere nå enn den gjorde før, anfører Marianne Skari overfor Moss Avis.