Forhandler om fordeling av brannberedskapsregning

 Trass i flere forsøk, så har det ikke vært mulig å reforhandle fordelingsnøkkelen i Movar – hvor Moss betaler desidert mest. Men nå håper Tage Pettersen på et mildere klima i disse forhandlingene. 
foto terje holm

Trass i flere forsøk, så har det ikke vært mulig å reforhandle fordelingsnøkkelen i Movar – hvor Moss betaler desidert mest. Men nå håper Tage Pettersen på et mildere klima i disse forhandlingene. foto terje holm Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Det er ventet en opphetet debatt i Movar når regningen for spleiselaget for brannberedskapen kommer opp på nytt.

DEL

For i Moss kommune er irritasjonen stor over at man må betale hele 60 prosent av regningen for brannberedskapen i Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby. Ledelsen i Moss kommune godtok en slik fordelingsnøkkel for å få i stand samarbeidet i Movar. Men løftene om nye forhandlinger om fordelingen av regningen har aldri resultert i en mer rettferdig deling, slik de folkevalgte i Moss ser saken.

Nytt klima?

Men nå er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på dette spleiselaget. Det informerte Høyres gruppeleder, Tage Pettersen, om i det siste møtet i formannskapet. Han er også nestleder i Movars representantskap og skal lede arbeidsgruppen.

– Og det har jo flere ganger vært forsøkt å få til en mer rettferdig fordeling uten at det har ført frem. Så hvorfor skal det lykkes denne gangen, Tage Pettersen?

– Jeg skjønner godt at du stiller det spørsmålet. Men det har i hvert fall vært klima i Movar for å nedsette en gruppe til å se på dette vanskelige spørsmålet. Så da håper jeg jo også at det er politisk vilje til å gå videre med denne diskusjonen, fremholder Pettersen.
Han poengterer også at regningen for brannsamarbeidet i regionen vil øke kraftig i årene som kommer. Det skyldes blant annet endringer i kravene til vaktordninger og beredskap.
 

Nye brannstasjoner.

Ikke minst kan det bli aktuelt å måtte bygge to nye brannstasjoner. En nord i Mossedistriktet, nærmere bestemt i Vestby og en i Råde. Men dette er ennå ikke endelig avklart.

Da saken var oppe i det siste møtet i Moss formannskap, poengterte Tage Pettersen selv at fordelingen mellom kommunene er veldig skjev. Rødts Eirik Tveiten mente at Moss umulig kunne være låst til evig tid til det spleiselaget man inngikk for flere år siden. Han mente at de andre kommunene måtte ha forståelse for at Moss ikke kan fortsette å ta en så stor del av fellesregningen.

I rådmannens forslag til fremtidige eierandeler i Movar er Moss ført opp med 46 prosent. Videre er Rygge satt opp med 21, Vestby med 20, Råde med ni og Våler med fire prosent.

Artikkeltags