Fortsatt uvisst om akutten i Moss

Moss troppet opp. foto pål andreassen

Moss troppet opp. foto pål andreassen Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Flere utvalg i Sykehuset Østfold analyserer nå situasjonen rundt nedleggelse av akutten i Moss. Den 15. november leverer de statusrapporter.

DEL

 – Vi har nå en sju-åtte utvalg som jobber parallelt for tiden med å analysere forskjellige sider av det å samle akutten i Fredrikstad, sier Anne-Grethe Erlandsen, direktør for kommunikasjon og samhandling i Sykehuset Østfold.

Del på Facebook

Ikke vedtak

På styremøtet i Sykehuset Østfold førstkommende mandag vil adm.dir. Just Ebbesen orientere styret om dette arbeidet. Men det er ikke lagt opp til noe vedtak angående tidspunkt eller hvordan det skal gjøres.

– Utvalgene er bredt sammensatt av både ansatte og brukerrepresentanter og det diskuteres blant annet pasientflyt, arealutnyttelse og funksjonsfordeling, sier Erlandsen.

Disse utvalgene skal legge fram en status for arbeidet 15. november. Deretter skal sykehusledelsen ta en beslutning på når og hvordan man skal organisere en samling av akuttmottaket i Fredrikstad.

Avventer svar

Påtroppende ordfører i Moss, Tage Pettersen (H), viser til et brev som nåværende ordfører Paul-Erik Krogsvold har lovet å skrive til ledelsen i SØ for å understreke bekymringen mange i Moss føler for planene om nedleggelse.
– Jeg avventer nå svaret fra sykehusledelsen, Pettersen.

Bedre kvalitet

Etter et møte med adm.dir. Just Ebbesen sist tirsdag, innrømmet Pettersen at han tror på Ebbesen når han sier at hans viktigste bestilling er å heve kvaliteten og at et utvidet akuttmottak i Fredrikstad er bedre i så måte.

– Betyr dette nå at du ikke frykter så mye en nedleggelse i Moss?
– Nei, jeg regner med at sykehusledelsen uansett er opptatt av at akutten i Moss skal fungere best mulig. Jeg skjønner at et bedre og bredere fagmiljø kan føre til en bedre kvalitet, men jeg er klar på at vi bør opprettholde akutten i Moss så lenge som mulig, sier Pettersen.

Artikkeltags