Frykter at 140 boliger kan ha sopp

Andelseier Margaret Horne er svært kritisk til håndteringen av soppskadene i borettslaget og informasjonen etter inspeksjonen tidligere i år. Hun krever nå klare svar og vil bli flyttet fra leiligheten sin, som hun karakteriserer som helsefarlig.

Andelseier Margaret Horne er svært kritisk til håndteringen av soppskadene i borettslaget og informasjonen etter inspeksjonen tidligere i år. Hun krever nå klare svar og vil bli flyttet fra leiligheten sin, som hun karakteriserer som helsefarlig.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Det er avdekket soppangrep på flere loft i boliger i Åvangen borettslag. Lederen i borettslaget sier at de tar dette alvorlig og har hentet inn teknisk og juridisk bistand.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Det var på vårparten i år at Åvangen borettslag som omfatter 140 boliger hadde inspeksjon av fukt og soppskader på flere loft. Denne kontrollen avdekket at flere av boligene hadde muggsoppvekst på undertaket. Det var stor variasjon i omfanget av soppangrepene.

Andelseier Margaret Horne har fått føle soppskadene på kroppen og hevder at hun har fått omfattende helseplager på grunn av soppsporer i luften.

– Jeg har måttet mase og krangle for å få vite hva rapporten sier om luften i min bolig.

– Konklusjonen er at i min leilighet er antall muggsoppsporer så høyt at det har en klart negativ innvirkning på inneluften. Det står i rapporten av man skal bruke verneutstyr som støvmaske og kjeledress ved soppskader på loft.

Verneutstyr

– Det presiseres at verneutstyret bør tas av ved bevegelser utenfor loftet. Dette sier jo litt om hvor alvorlig dette er, påpeker Horne. Hun fremholder å ha tatt opp det dårlige innklimaet mange ganger, men uten å nå fram. Horne er svært kritisk til hvordan Vansjø Boligbyggelag har håndtert saken.

Teknisk sjef i boligbyggelaget, Erik Lie Larsen, forklarer at de nå bistår Åvangen borettslag i denne saken og har kontaktet ekspertise på soppskader.

– Vi sitter ikke med denne kompetansen selv. Dessuten kunne vi jo blitt mistenkeliggjort for å tale for vår syke mor hvis boligbyggelaget selv skulle gjøre jobben. Det var jo MBBL som i 1982/83 fikk disse boligene oppført.
– Men nå er vi altså opptatt av å få kartlagt omfanget av disse skadene. Deretter må det iverksettes tiltak for å bøte på dem. Vi jobber med å få ut slik informasjon, men dette tar tid. Det er imidlertid svært viktig at vi nå går ut med korrekt informasjon når vi har den klar, presiserer Erik Lie Larsen.

Lederen i Åvangen borettslag, Ann Kristin Andreassen, er ordknapp da Moss Avis stiller spørsmål om denne saken.

– Vi tar selvsagt dette på alvor, men så langt har vi ikke oversikt over omfanget av soppskadene. Men vi jobber nå for å få dette avdekket og sette inn tiltak, presiserer hun.

Borettslaget får nå bistand av advokat gjennom Norske Boligbyggelags Landsforbund.

Den foreløpige rapporten om soppskadene beskriver årsakene som sammensatte. Både ventilasjon, isolasjon og konstruksjon blir nevnt.

Artikkeltags