Full krangel om ny MOVAR-avtale

skuffet Tage Pettersen (H) er oppgitt over Vestby og Råde i saken om forsøket på å få til en ny selskapsavtale i MOVAR. foto terje holm

skuffet Tage Pettersen (H) er oppgitt over Vestby og Råde i saken om forsøket på å få til en ny selskapsavtale i MOVAR. foto terje holm Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

– Jeg er skuffet over at vi ikke kom i mål med saken om ny selskapsavtale i MOVAR, sier Tage Pettersen (H).

DEL

Han er leder av arbeidsgruppen som har jobbet med avtaleforslaget. Det ble sendt ut til behandling i alle eierkommunene. Enighet i alle eierkommunene om avtalen var en forutsetning for at den skulle bli gyldig ettersom hvert av kommunestyrene har vetorett.
Stridens kjerne i avtaleforslaget var at Moss skulle få ett medlem mer i representantskapet og Våler ett mindre. Rygge, Råde og Vestby skulle etter forslaget ha fått uendret antall medlemmer i representantskapet.

Del på Facebook

Våler

Moss bystyre vedtok avtaleforslaget uten kommentarer. Det samme gjorde Rygge kommunestyre. Våler kommunestyre gikk derimot inn for at Våler fortsatt skal ha to representanter. Kommunestyret der er opptatt av at Våler ikke skal få mindre innflytelse i MOVAR.

- Jeg kan ha forståelse for Vålers ønske om ikke å minste en plass i representantskapet. Dette blir nok den vanskeligste nøtten å knekke når vi til høsten må sette i gang prosessen igjen for å prøve å lage en avtale som alle kan enes om, sier Pettersen.

Råde kommunestyre motsatte seg forslaget om ny sammensetning av styret og ville beholde en valgordning som er tilnærmet lik den nåværende.
- Jeg er oppgitt over Rådes konservative holdning hva gjelder hvordan styret skal settes sammen, sier Pettersen.
 

Ulike syn

Ordfører Kjell Løkke (Ap) i Råde derimot svarer at han blir litt oppgitt over Pettersens utspill:
- Vi har ulike syn på denne saken. Råde kommunestyre mener at den måten vi har hatt med å velge styre på har fungert bra. Derfor ønsket vi å signalisere det og tilkjennegi vår mening.

Løkke håper og tror at eierkommunene i MOVAR til slutt greier å bli enige om en ny selskapsavtale.
– Hvis det viser seg at Råde er i mindretall i denne saken, er jeg forberedt på å anbefale Råde kommunestyre at vi kan jenke oss.
 

Arroganse

Pettersen på sin side tilføyer dette:
- Jeg er også oppgitt over Vestbys arroganse som ikke engang har behandlet saken.

Ordfører John Ødbehr (H) regner med at Vestby kommunestyre behandler saken 5. september. Men han blir irritert over bruken av ordet «arroganse» og avviser at dette har noe med arroganse å gjøre:
- Selv om Pettersen er fra samme parti som meg vil jeg si at han bør ha respekt for de øvrige eierkommunene. Vi synes det viktigste er at saken får god og grundig behandling i alle kommunestyrene, inkludert Vestbys.

Artikkeltags