Gå til sidens hovedinnhold

Fullt skjenkekaos i Moss

Artikkelen er over 8 år gammel

Det ble fullstendig kaos da helse- og sosialutvalget i Moss i kveld skulle behandle forslaget fra rådmannen om å utvide skjenketiden i julebordssesongen.

Som Moss Avis skrev i forrige uke, innstilte rådmannen på at utestedene i Moss skulle få skjenke alkohol en halv time lenger i helgene i desember og sommermånedene.
Men etter kveldens møte med lang og opphetet debatt er det i hvert fall klart at eventuelle endringer i skjenketiden ikke kan tre i kraft for årets julebordssesong.Jørn Ramberg (H) ville gå lenger enn rådmannens forslag: Han foreslo at skjenketidene burde utvides med en hel time i stedet for en halv time.

- Det var det flertallet i bystyret vedtok i sommer, og det vil vi forholde oss til, sa Ramberg.

Men som Moss Avis tidligere har skrevet, viste bystyrets vedtak fra i sommer seg å være ugyldig. Årsaken var at saken ikke hadde vært ute på høring. Det førte til full forvirring i utelivsbransjen om åpnings- og skjenketidene.

- I Ap er det intern uenighet i denne saken. Jeg vil ikke gå inn for utvidede skjenketider. Begrunnelsen ligger greit i rådmannens saksutredning, sa Irene Hansen (Ap).
Rådmannen peker der på at rusmiddelforskning viser at det er nær sammenheng mellom det samlede alkoholinntaket i befolkningen og omfanget av alkoholrelaterte skader:

-    Mange akutte skader skjer ved vanlige menneskers bruk av alkohol, for eksempel fallulykker, trafikkulykker, drukning eller båtulykker.
Med denne begrunnelsen foreslo Hansen at forslaget om utvidede skjenketider bør utgå.

- Det forslaget støtter jeg, sa Halvard Sand (KrF).

Fred Jørgen Evensen (Ap) sa at han kan støtte forslaget om utvidede skjenketider dersom det blir gjort om til en prøveordning som skal gjelde for ett år. Men han ville kun utvide med en halv time, slik rådmannen anbefalte.

Øivind Tandberg-Hanssen (SV) var skeptisk til å utvide skjenketidene:

- Jeg synes ikke vi skal legge til rette for at folk skal kunne drikke enda mer i julebordssesongen enn ellers i året. Og denne saken har også en støymessig side. Støyplagene fra folk på vei til og fra utestedene er størst nettopp i julebordssesongen og sommermånedene.

Utvalgsleder Gretha Kant (H) var redd for at det ikke skulle bli flertall for verken det eller det andre.

-    Det er pinlig hvis vi ikke klarer å fatte et vedtak, sa Kant. Hun la opp til at politikerne først skulle ta en prøvevotering før de skulle stemme for alvor. Og i prøvevoteringen gikk det som Kant hadde fryktet: Ingen av forslagene hadde flertall. Et mindretall på to (Irene Hansen og Halvard Sand) stemte for Irene Hansens forslag om å droppe punktet om utvidet skjenketid. Et mindretall på tre (Fred Jørgen Evensen, Mari Hobbel og Øivind Tandberg-Hanssen) stemte for Evensens forslag å utvide skjenketiden som et tidsbegrenset prøveprosjekt. Det siste mindretallet (Jørn Ramberg, Anne Bramo, Gretha Kant og Håkon Røssum) stemte for forslaget om å utvide skjenketiden med en hel time.

Forvirring

- Da trekker jeg forslaget mitt og innarbeider i stedet i rådmannens forslag et punkt om at vi går inn for en prøveordning med en halv times utvidet skjenketid, sa Ramberg. Kant ville ta det nye forslaget opp til votering men ble møtt med kraftige innvendinger fra Evensen og Tandberg-Hanssen.

- Jeg er ikke så drevet i politikk, men sånne avstemmingsmetoder blir jeg forvirret av. Jeg vil ikke være med på at mitt forslag er blitt laget av Høyre og Frp, sa Evensen.

Tandberg-Hanssen tente på alle plugger og sa at han ikke ville stemme for forslaget til Evensen dersom det ble framstilt som H og Frps forslag.

- Det var ikke min mening å snappe deres forslag, forsikret Kant. Hun presiserte at forslaget var Evensens og tok det deretter opp til avstemning. Det ble til slutt vedtatt mot stemmene til Irene Hansen (Ap) og Halvard Sand (KrF).

Ny behandling

Etter møtet sa Kant dette til Moss Avis:

- Nå må saken ut på fire ukers høring. Deretter må saken opp til ny behandling i bystyret.

I bystyret har H og Frp flertallet alene. Men også i disse to partiene er det intern uenighet om denne saken.

-    Likevel tror jeg det blir flertall i bystyret for et prøveprosjekt med utvidet skjenketid om sommeren og i desember, i og med at et flertall i bystyret sa ja til det i juni. Men hvis flertallet i bystyret skulle gå inn for å utvide skjenketiden med en hel time stedet for bare en halv time, må saken ut på enda en høringsrunde. Nå må vi prøve å få et vedtak som kan skape forutsigbarhet for utelivsbransjen. Målet må være å få på plass prøveprosjektet før sommerferien neste år, sier Kant.