Hølen venter intenst på at byggingen av den nye skolen skal ta til, men bygda må smøre seg med tålmodighet.

Dragkampen går på en helt annen arena, og handler om kommunen skal få rive det eldste bygget eller ikke.

Planutvalget har prøvd seg på en befaring før, men manglet nøkkel og kom seg ikke inn.
I går stilte utvalget med opp til flere nøkler, og konklusjonen var temmelig unison etter at bygget var befart fra innsiden:

Skolen fra 1936 egner seg ikke som skole og bør jevnes med jorden til fordel for ny bygningsmasse.
Riktignok var Venstres Erik Røhne opptatt av å signalisere vilje til å ta vare på det som kan tas vare på, men politikerne vil rive.

Frykter uthaling

Det Hølen frykter aller mest nå, er at dragkampen mellom kommunen og kulturmyndighetene skal utsette prosjektet.

– Allerede nå synes jeg vi merker at miljøet er i ferd med å smuldre opp, sier beboer og nabo til skolen Truls Erik Johnsen.

Johnsen er innflytter og har valgt Hølen nettopp på grunn av det tette lokalsamfunnet, og mener at skolen er selve krumtappen i miljøet.
Verken han eller de andre beboerne er glad for at ungene er flyttet til Son barneskole.

Uvisst

Hva vedtaket i planutvalget i går vil utløse hos Riksantikvaren er uvisst.
Rådgiver Ingunn Holm i plan og bygningslovseksjonen hos Riksantikvaren slår fast at det eldste bygget på Hølen skole, bygningen fra 1936, er regulert til bevaring i henhold til paragraf 25.6 i plan og bygningsloven fra 1985. En slik regulering innebærer at bygget ikke kan rives.

Holm presiserer at i motsetning til fredning etter kulturminneloven vil regulering til bevaring ikke omfatte bygningers interiør, og innebærer ikke noen vedlikeholdsplikt ut over det som følger av plan- og bygningslovens alminnelige bestemmelse.
Holm anbefaler en tett dialog med kulturminnemyndighetene i Akershus fylkeskommune.

God stemning

Johnsen og representanter for FAU og velforeningen fulgte planutvalgets befaring i går. Det samme gjorde lokalhistoriker Ingvar Dahl som slåss for at kommunen skal bevare den eldste bygningen.

Selv om partene har ulikt syn på bevaringen, bedyrer de at miljøet er godt i sakens anledning.
– Og når det gjelder byggets innvendige standard, er den utrolig dårlig, innrømmer Dahl. 
 

Les også: Rivevarsel er sendt for gamle Hølen skole og Fylkeskommunen ble ikke varslet om rivingingen av gamle Hølen skole