Gigantutbygging ved Vanem krever ny bro

 Statens vegvesen forlanger ny bro over elva og fire-felts innfartsvei ved full utbygging av industri-området ved Vanem som er på 1200 mål . Kommuneplanlegger Terje Pettersen i Moss håper man kan bygge ut inntil en tredjedel av feltet uten en omfattende veiutbygging.

Statens vegvesen forlanger ny bro over elva og fire-felts innfartsvei ved full utbygging av industri-området ved Vanem som er på 1200 mål . Kommuneplanlegger Terje Pettersen i Moss håper man kan bygge ut inntil en tredjedel av feltet uten en omfattende veiutbygging.

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Feltet ved Vanem er hele tre ganger så stort som Solgård Skog og utløser krav om ny bro over Mosseelva, fire-felts innfartsvei og ny tunnel til 700 millioner.

DEL

I det siste møtet i Moss formannskap informerte kommuneplanlegger Terje Pettersen om det videre arbeidet med næringsaksen for østre Moss. Dette området omfatter Mosseporten og arealene nordover langs sydsiden av fylkesvei 120. Men planen omfatter også hundre mål ved avkjøringen til Skihytta. 

Kjempestort felt

 Men en full utbygging av dette store industrifeltet er møtt med innsigelser av Statens vegvesen, som frykter en voldsom trafikkvekst og derfor krever om omfattende utbygging av Innfartsveien til fire-felt med ny bro og tunnel.
– Imidlertid har vi et håp om å få bygge ut inntil en tredjedel av dette området uten å gjøre full utbygging av veinettet. Det ligger likevel i kortene at vi også må oppruste Vålerveien på sikt, sier Terje Pettersen.
Han forteller at konsulentfirmaet Cowi har kjørt trafikkanalyser på denne strekningen og ment at man kan få en trafikk på opptil 23.000 kjøretøy i som er en svært stor belastning for veinettet ved Mosseporten.
På fredag var det et møte i den såkalt trafikkgruppen i Moss kommune. Der ble det orientert om at en såkalt konseptvalgs utredning for det fremtidige veinettet i Moss kan være ferdig neste sommer. Men flere politikere ønsker å forsere deler av disse planene.

 

Investorer på banen

– Vi har drøftet om Innfartsveien med ny tunnel, bro og fire-felt til E6 bør løftes ut av resten av planen og fremskyndes, sier Høyres gruppeleder Tage Pettersen.
– Jeg håper at vi kan få til en slik forsering av Innfartsveien, understreker ordfører Paul-Erik Krogsvold (Ap). – Det vil bety mye for byen. Det gjelder ikke minst også i forhold til å få fjernet høyspentnettet og få et nytt tunnelløp. Her jobber vi for å få investorer til å være med på en forskuttering.
– Storebrand som ny eier av Mosseporten må jo være en interessant aktør?
– Ja, det synes jeg også og de er villige til å være med på en diskusjon om dette, avslutter Paul-Erik Krogsvold.

Artikkeltags