Formannskapet klarte ikke mandag å enes om antallet ungdomsskoler i kommunen, men politikerne ser i hvert fall ut til å være enige om at Grevlingen skole og kultursenter må bygges ut, og at Hølen skal få gå i sør, slik de ønsker.

Historisk tabbe

Prognosene har ikke gått kommunens vei de siste årene. 196 millioner kroner er satt av til ny ungdomsskole i nord, men lite treffsikre prognoser gjør politikerne usikre.

– Jeg tror vi gjør en historisk tabbe om vi ikke satser på tre ungdomsskoler i kommunen, sa Ole Morten Geving (Sp) med adresse til posisjonen som tydelig har signalisert at de bare ønsker to, og at den i nord skal ligge ved Vestby barneskole.

Rådmannen foreslår også bare én ungdomsskole i nord med seks paralleller og et kostnadsanslag på drøye 172 millioner kroner. Da vil det også være rom for å bruke 30 millioner på Grevlingen, og utvide med én parallell.

Sjekk vår temaside om Vestby

Kortsiktig

Tom A. Ludvigsen (Ap) mente at rådmannens forslag for Grevlingen var kortsiktig, og at man risikerer et nytt Brevik med både seks og syv byggetrinn.

Ordfører John Ødbehr (H) og de øvrige formannskapsmedlemmene ble enige om å holde dørene på gløtt hos hverandre i et forsøk på å komme til enighet, fram til kommunestyremøtet. Rådmannens innstilling ble derfor oversendt uten realitetsvotering.