Halvparten av oss sier ja til bom

Halvparten av deltakerne i MA Tinget sier ja til bomløsning.

Halvparten av deltakerne i MA Tinget sier ja til bomløsning. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Nesten halve MA-tinget kan tenke seg bompenger eller veiprising for å få bukt med trafikkproblemene i Moss og Rygge.

DEL

Som de fleste av Moss Avis' lesere trolig har fått med seg, har Statens vegvesen lagt fram en såkalt KVU, det vil si en konseptvalgutredning for hovedveisystemet i Moss og Rygge. I denne KVU'en ligger det vei-, tunnel- og kollektivtiltak som er kostnadsberegnet til 3,5 milliarder 2012-kroner.

Noen sier nei ...

«Alle» er for at noe må gjøres for å rydde opp i det tidvise kaoset som råder i Moss og nord i Rygge. Spørsmålet blir uvegerlig hvordan alle disse tiltakene skal finansieres. Og det er nettopp det Analysebyrået SMI har utfordret engasjerte medlemmer av MA-tinget til å mene noe om.

Av de 417 respondentene var det «bare» 22,8 prosent som svarte at de ikke vil ha bompenger. Tre av ti, eller 29,1 prosent, ønsker full statlig finansiering selv om det da vil ta lengre tid å få gjennomført tiltakene. Slår vi sammen disse i én «sekk», er vi oppe i 51,9 prosent som er av den oppfatning at innbyggerne i distriktet ikke skal belastes økonomisk ... andre sier ja

Kanskje kommer det som en overraskelse at så mange som 28 prosent svarer at de vil ha bompenger for å få fortgang i prosessen. I tillegg kommer 18 prosent som svarer at de kan tenke seg veiprising gjennom rushtidsavgift. Til sammen er altså 46 prosent av MA-tingets medlemmer villige til å betale for å få bedre trafikale forhold i Moss sentrum.

Da gjenstår kun 2,1 prosent, som har svart at de ikke ønsker veiprising.

Oppløftende

– Oppløftende, synes jeg, sier mosseordfører Tage Pettersen når Moss Avis forelegger ham utfallet av målingen.

– Det er alltid slik at de som er imot noe, roper høyest. Så også her. Men jeg opplever ute blant folk at svært mange er innstilt på å bidra økonomisk. Ingen, og alle minst jeg, er glad ved tanken på innføring av bompenger. Men vi innsier at det er den eneste muligheten vi har til å få løste de trafikale og miljømessige utfordringene vil sliter med, sier Pettersen.

Dette er «tinget»

MA-tinget består av engasjerte personer i Moss og distriktet som er opptatt av og interessert i aktuelle samfunnsspørsmål.
Denne gangen har 417 av MA-tingets medlemmer svart på spørsmål.

Undersøkelsen er gjennomført i perioden fra 3. til 8. januar.

Den er gjennomført av Analysebyrået SMI for Moss Avis.

Artikkeltags