– Hårreisende behandling

 Generalsekretær i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, NFU, Vibeke SeimHaugen, reagerer på Skontorps historie.

Generalsekretær i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, NFU, Vibeke SeimHaugen, reagerer på Skontorps historie.

Artikkelen er over 9 år gammel

Norsk Forbund for Utviklingshemmede reagerer sterkt på Birgitte Skontorps historie om manglende hjelp fra Moss kommune.

DEL

Generalsekretær Vibeke SeimHaugen i Norsk Forbund for Utviklingshemmede mener at saken tyder på at Skontorp ikke har fått den behandlingen hun har krav på.
– Slik kan man ikke behandle mennesker, sier hun.

Hårreisende

– På grunnlag av den informasjon som her foreligger, behandler kommunen familien helt hårreisende, sier SeimHaugen.
Kommunen har et ansvar for å lage en individuell plan og å ha en koordinator som hjelper til med å få på plass den hjelpen familien skal ha presiserer Haugen, noe Birgitte Skontorp hevder at hun ikke har fått.
– At hjelpebehovet er stort, sier vel seg selv når slike hendelser skjer. Det er ingen løsning å forlange at familien skal flytte, løsningen må være at kommunen her tar ansvar og gir familien den hjelp de trenger, sier hun.

Ingen beskjed

Birgitte Skontorp hevder at hun ikke har fått noen slags forvaltningsmelding når hun har søkt om hjelp. SeimHaugen mener at er det i tilfelle er et klart brudd på forvaltningsloven.
– Man skal jo få dokumenter på vedtak og bekreftelse på at søknad er mottatt. Samt opplysninger om klageadgang. Det følger av forvaltningsloven, sier hun.
Skontorp har mulighet til å påklage avslag til fylkesmannen, men det kan være vanskelig når hun ikke får skriftlig beskjed om avslaget. Muligheten er da å klage til fylkesmannen på sen saksbehandling.

Artikkeltags